Biblioteka WZS jest biblioteką naukową. Powstała w 1998 roku i rozpoczęła swą działalność od zakupu książki z 1 numerem inwentarzowym, co oznacza, że jej księgozbiór to najnowsza literatura dostosowana do kierunków i specjalności objętych działalnością uczeni. Gromadzi księgozbiór w oparciu o potrzeby środowiska naukowego i edukacyjnego uczelni. Kompletuje zbiory, które mają charakter uniwersalny z podkreśleniem dyscyplin wykładanych na uczelni, z zakresu prawa, administracji, psychologii, ekonomii, energetyki, ogrodnictwa, dietetyki, architektury krajobrazu i innych nauk.

Całość gromadzonych zbiorów zarejestrowana jest w systemie PROLIB. Taki sam system funkcjonuje w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze oraz w Bibliotece Uniwersytetu Zielonogórskiego. Książki wypożyczane są na podstawie rewersów, drukowanych przez system PROLIB. Czas oczekiwania na książkę do 60 min.

Łącznie zbiory na dzień 31.08.2015 r. wynoszą:

- książki  32.705 vol.

- czasopisma 1778 vol.

- zbiory specjalne 1784 jedn.

Biblioteka prenumeruje 62 tytuły czasopism naukowych (w tym obcojęzyczne).

Adres

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

tel: 68 352 83 02

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018