DZIEKAN 

doc. dr inż. Julian Jakubowski

 

PRODZIEKAN

dr Monika Kaczurak - Kozak

 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018