DZIEKAN 

doc. dr inż. Julian Jakubowski

 

PRODZIEKAN

dr Monika Kaczurak - Kozak

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019