DZIEKAN 

doc. dr inż. Julian Jakubowski

 

 
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019