Rada ds. Kształcenia Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

 • doc. dr inż. Julian Jakubowski - Dziekan Filii UZ
  dr Monika Kaczurak - Kozak - Prodziekan Filii 
  prof. dr hab. inż. Marian Miłek - Kierownik Katedry Energetyki
  doc. dr Andrzej Łączak - Kierownik Katedry Administracji
  dr Agnieszka Gandecka - Kierownik Katedry Turystyki i Rekreacji
  dr Justyna Korycka - Korwek - Kierownik Katedry Żywienie Człowieka i Dietoterapia
  Kamil Klimas - przedstawiciel studentów


Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019