Rada ds. Kształcenia Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

 • doc. dr inż. Julian Jakubowski - Dziekan Filii UZ
  dr Monika Kaczurak - Kozak - Prodziekan Filii 
  prof. dr hab. inż. Marian Miłek - Kierownik Katedry Energetyki
  doc. dr Andrzej Łączak - Kierownik Katedry Administracji
  dr hab Mariusz Kasprzak - Kierownik Katedry Żywienie Człowieka i dietoterapia
  Rafał Sobolewski - przedstawiciel studentów


Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019