Konferencja upamiętniająca Stanisława Wilhelma Radziwiłła

Fundacja Pałac Bojadła oraz Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego mają zaszczyt zaprosić na konferencję upamiętniającą Stanisława Wilhelma Radziwiłła, adiutanta Marszałka Piłsudskiego, mieszkańca Klenicy, absolwenta Królewskiego Pedagogium w Sulechowie. 

Miejsca i postaci walk o niepodległość w 1918 roku jako dziedzictwo kulturowe regionu Środkowego Nadodrza 

Pod patronatem

Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Starosty Powiatu Zielonogórskiego
Dariusza Wróblewskiego

Lubuskiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków
dr Barbary Bielinis-Kopeć

 

19 października 2018 r. o godz. 11: 00 

Aula Wydziału Zamiejscowego Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie
Sulechów, ul. Armii Krajowej 51

PROGRAM

11: 00 Powitanie gości
11:10 –11:30 dr Aneta Kamińska (prezes Fundacji Pałac Bojadła): Dziedzictwo kulturowe a potencjał turystyczny regionu na przykładzie szlaku kulturowego „Pałace i Park i Środkowego Nadodrza”
11:30 –11:50 Bartosz Skaldawski (dyrektor Narodowego Instytutu Dziedzictwa): „Niepodległa dla wszystkich – Europejskie Dni Dziedzictwa 2018. Założenia, cele, możliwości promowania lokalnego dziedzictwa kulturowego
11:50 –12:10 Przerwa
12:10 –12:30 dr hab. Leszek Kania (prof. UZ): Walki o Kargową i Kopanicę w powstaniu wielkopolskim styczeń-luty 1919 roku
12:30 –12:50 dr Grzegorz Bosy (Przewodniczący Rady Fundacji Pałac Bojadła): Stanisław Wilhelm Radziwiłł – polski bohater na tle dziejów Klenicy
12:50 –13:10 Maciej Radziwiłł (Prezydent Rady Fundacji Trzy Trąby): Berlińska odyseja Radziwiłłów. Od pałacu na Wilhelmstrasse do śmierci za Polskę

 

Załączniki:
Pobierz plik (konferencjaPlakat.png)konferencjaPlakat.png[ ]1259 kB
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019