W dniu 11 maja br. na posiedzeniu Kolegium Elektorów WZS UZ odbyły się wybory Dziekana i Prodziekana, którzy swoje funkcje zaczną sprawować od 1 września br.

Wybory niezwykle sprawnie przeprowadziła Uczelniana Komisja Wyborcza UZ, pod przewodnictwem Pani prof. Marii Przybylskiej.

Pierwszą koniecznością  wyborczą było wybranie przez Kolegium Elektorów swojego Przewodniczącego - został nim doc. dr Andrzej Łączak oraz Protokolantki – została nią dr Justyna Korycka.

Dopiero wówczas możliwe było formalne przystąpienie do wyborów właściwych. Dziekanem został doc. dr inż. Julian Jakubowski, a Prodziekanem dr Monika Kaczurak – Kozak. W obu przypadkach wszyscy członkowie Kolegium Elektorów głosowali jednomyślnie.

Serdecznie gratulujemy!

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019