W dniu 23 kwietnia 2018r. odbyło się pierwsze po rocznej przerwie spotkanie Koła Naukowego Administracji. Spotkaniu towarzyszyło wiele emocji, bowiem jego przedmiotem były zagadnienia związane z pracą urzędnika administracji publicznej. Studenci zastanawiali się wspólnie nad problemami występującymi w ich przyszłych miejscach pracy oraz sposobami radzenia sobie z nimi. Burzliwa dyskusja dotyczyła również predyspozycji osobowościowych i postawy etycznej urzędników. 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019