5 lutego 2018 r. podpisane zostało porozumienie dotyczące współpracy w zakresie prowadzenia wspólnych działań w obszarze dydaktyki pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym w Sulechowie i Wydziałem Zamiejscowym w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

W myśl porozumienia m.in. Instytut Nauk o Żywności i Agrotechniki WZ w Sulechowie UZ obejmuje patronat nad klasami w Liceum Ogólnokształcącym. 

Szczegóły porozumienia w załączniku. 

 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018