W związku z planowanymi wyborami na przedstawicieli studentów do organów Samorządu Studenckiego oraz Organów Kolegialnych Uczelni przedstawiam  terminarz.

Planowany kalendarz wyborczy:

20.10.2017 – ostateczny termin przyjmowania kandydatur,

23.10.2017 – ogłoszenie list wyborczych,

20.11.2017 – wybory,

22.11.2017 – ogłoszenie wyników wyborów.

Uwaga! Wybory dla studentów Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie odbędą się  21 listopada w Wydziale Zamiejscowym w Sulechowie, urna wyborcza dla studentów będzie w budynku „N”.

Z wyrazami szacunku,

Przewodnicząca 

Studenckiej Komisji  Wyborczej

Dominika Masionek 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019