Uczelniana Komisja Wyborcza (zgodnie z § 47, 2, ust.11 Statutu Uniwersytetu Zielonogórskiego) zaprasza pracowników Wydziału Zamiejscowego w Sulechowie na zebranie wyborcze związane z wyborami członków Rady Wydziału.  7  listopada br.,  Sala nr 2, Budynek A (Dziekanat),  ul. A. Krajowej 51.

Godz. 9.15 – grupa pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Godz. 10.00 – grupa pozostałych nauczycieli akademickich.                                     

Zgłoszenia kandydatów ustnie do protokołu podczas zebrania wyborczego. 

Uprzejmie prosimy o udział, ze względu na konieczność osiągnięcia kworum.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019