DZIEKAN i RADA WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO w SULECHOWIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGOZAPRASZAJĄ

NA UROCZYSTĄ INAUGURACJĘ DZIAŁALNOŚCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO

w SULECHOWIE UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

Uroczystość rozpocznie się 4 października 2017 roku o godzinie 10.00 w auli WZwS UZ przy ul. Armii Krajowej 51.

Msza Święta w intencji środowiska akademickiego odprawiona zostanie 4 października 2017 r. o godz. 8.30 w kościele p.w. Św. Stanisława Kostki w Sulechowie przy ul. Odrzańskiej.

PROGRAM UROCZYSTOŚCI INAUGURACYJNEJ

1. Gaude Mater Polonia.

2. Hymn państwowy.

3. Powitanie gości.

4. Wystąpienie J.M. Rektora UZ prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego.

5. Wystąpienie Dziekana WZwS UZ prof. dr hab. inż. Mariana Miłka.

6. Immatrykulacja studentów I roku. 7. Nagrody Rektora UZ.

8. Wystąpienia zaproszonych gości.

9. Wystąpienie przedstawiciela studentów.

10. Gaudeamus igitur.

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019