"Konsolidacja to jest dobre rozwiązanie, nie tylko dla Uniwersytetu Zielonogórskiego i PWSZ w Sulechowie, ale dla całego regionu. Uniwersytet jest sercem Województwa Lubuskiego. Dzisiaj to serce dozna wzmocnienia" – mówił o konsolidacji dwóch lubuskich uczelni wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

To właśnie dziś, 17 lipca 2017 r. o godz. 10:00 podczas konferencji prasowej z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. dr hab. inż. Mariana Miłka oraz Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego zostało podpisane rozporządzenie o konsolidacji PWSZ w Sulechowie z UZ, połączenie PWSZ w Sulechowie i UZ stało się faktem! Z dniem 1 września 2017 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie stanie się oficjalnie  Wydziałem Zamiejscowym w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, studenci PWSZ studentami UZ.

Głównym powodem konsolidacji uczelni była malejąca liczba studentów w województwie lubuskim. Przez ostatnie 7 lat liczba absolwentów szkół wyższych spadła z 98 do 45 osób na 10 tys. mieszkańców regionu. Proporcjonalnie zmniejszyła się też liczba studentów.

Decyzja o konsolidacji została po raz pierwszy oficjalnie ogłoszona podczas konferencji prasowej 22 lutego 2017r. przez rektorów UZ i PWSZ w Sulechowie. Od tego momentu uczelnie wspólnie wypracowywały zasady połączenia, aż do  18 kwietnia 2017r., kiedy to rektorzy obu szkół wyższych zwrócili się do ministra nauki i szkolnictwa wyższego z formalnym wnioskiem o połączenie. Wniosek ten został złożony na ręce Jarosława Gowina podczas jego wizyty w Zielonej Górze. 

Na konsolidacji zyskają wszyscy na różne sposoby:

- Uczelnie zyskają dodatkowe środki finansowe przez następne 5 lat. Przyznana dotacja będzie uzupełniana do poziomu 103% sumy dotacji podstawowych przyznanych UZ i PWSZ w roku konsolidacji.

- PWSZ zyska rangę ośrodka uniwersyteckiego, co oznacza większy rozwój badawczy i naukowy.

- Uniwersytety poszerzy swoją bazę rozwojowo - badawczą o Centrum Energetyki Odnawialnej oraz Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych znane i cenione ośrodki badawcze nie tylko w regionie, ale w kraju.

- Studenci otrzymają dyplom uniwersytecki, możliwość kontynuacji studiów II stopnia oraz studiów doktoranckich na swojej uczelni.

- Woj. lubuskie silny ośrodek z szerokimi możliwościami. 

Choć do 1 września 2017 r. rekrutacja na uczelnie odbywa się jeszcze osobno /wynika to z odrębnych uchwały rekrutacyjnych/, to na stronach www PWSZ i UZ a także w dziekanacie i biurze rekutacji  można uzyskać pełne informacje i ofertę studiów zarówno na PWSZ w Sulechowie jak i na UZ. 

foto. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019