PWSZ w Sulechowie oraz Przytok Golf & Resort wspólnie dla rozwoju praktycznych umiejętności przyszłej kadry. 
 
9 maja .2017 r. rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek oraz Prezes Zarządu Przytok Golf & Resort  Andrzej Sztuder, kierując się wspólną wolą współpracy w ramach kształcenia na kierunku Ogrodnictwo o profilu praktycznym oraz umożliwienia studentom zdobywania wiedzy praktycznej, a także w przekonaniu, iż współpraca ta leży w interesie obu stron podpisały umowę o współpracy. 
 
W ramach współpracy PWSZ w Sulechowie  przygotuje w konsultacji z Przytok Golf & Resort programy praktyk, a Przytok Golf & Resort przyjmie studentów PWSZ w Sulechowie  na praktyki zawodowe oraz zaproponuje dla praktykantów tematy prac dyplomowych związane z działalnością firmy, które po akceptacji przez Uczelnię będą realizowane przez praktykantów. Przytok Golf & Resort wyznaczy także pracownika, który będzie pełnił funkcję konsultanta pracy dyplomowej ze strony  firmy. 

Strony wspólnie również oświadczyły, iż wspólnie będą prowadzić promocję kierunku Ogrodnictwo, który jest odpowiedzią na ciągły brak pracowników, głównie o specjalizacji greenkeeping’u.

Warto dodać, że pierwszą wizytę na polu glofowym studenci mają już za sobą, w kwietniu odbyli zajęcia terendowe z pracownikami pola golfowego w Przytoku.

Relację z tej wizyty tutaj >>> http://www.pwsz.sulechow.pl/uczelnia/aktualnosci-uczelnia/709-zajecia-w-terenie-z-perspektywy-studentki-ogrodnictwa 

 

 

 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019