W dniu 8.05.2017 r. w auli Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie odbyły się uroczyste obchody Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele różnych środowisk województwa lubuskiego, w tym  Wicewojewoda Robert Paluch, Wicemarszałek Romuald Gawlik, prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski Prorektor ds. studenckich Uniwersytetu Zielonogórskiego, przedstawiciele samorządów wszystkich szczebli województwa. Zgromadzonych gości przywitał Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie prof. Marian Miłek. Jego  wystąpienie dotyczące rozwoju szeroko pojętego życia naukowego w województwie lubuskim przyjęte zostało z głęboką refleksją i było później szeroko dyskutowane w kuluarach. Następnie głos zabrali dr Andrzej Buck – dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. C. Norwida w Zielonej Górze i Edward Jaworski dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp.

W trakcie uroczystości odznaczenia i dyplomy otrzymali najbardziej zasłużeni bibliotekarze. W części artystycznej wystąpiły laureatki konkursu poezji śpiewanej, działające w Studio Erato przy Zielonogórskim Ośrodku Kultury. Obchodom towarzyszyły dwie wystawy okolicznościowe:

- wystawa fotografii „Książka największym skarbem” przygotowana przez studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieu z Zielonej Góry, Klub FOTO-OKO pod kierownictwem Romana Czarneckiego. Kurator wystawy – Bogdan Springer.

- pokonkursowa wystawa ekslibrisów, wykonanych dla biblioteki PWSZ w Sulechowie. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się także możliwość zwiedzenia laboratorium Centrum Energetyki Odnawialnej.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019