8 maja 2017 roku o godz. 11:00 w auli PWSZ w Sulechowie odbędą się uroczyste obchody z okazji Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek. 

Na uroczystość przybędą pracownicy bibliotek z całego województwa lubuskiego. Zwykle spotkania z tej okazji odbywały się w Zielonej Górze, bądź Gorzowie. W tym roku obchody święta odbędą się w Sulechowie. W programie, oprócz stałych punktów, przewidziano dwie wystawy – pierwsza - fotograficzna poświęcona jest codziennej pracy bibliotekarzy, druga prezentować będzie nagrodzone w ubiegłym roku ekslibrisy, wyróżnione 
w konkursie organizowanym przez Bibliotekę PWSZ. Dla chętnych zwiedzanie Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie.

Zapraszamy serdecznie

Biblioteka PWSZ w Sulechowie 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019