W dniu 18 kwietnia 2017 roku gościliśmy w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, Wiceministra Rządu RP dr Jarosława Gowina, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Premier zapoznał się z bazą Uczelni, szczególnie interesując się Centrum Energetyki Odnawialnej oraz Lubuskim Ośrodkiem Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych. W rozmowach z władzami uczelni omówiono również stan prac dotyczących przekształcenia PWSZ w Sulechowie w Wydział Zamiejscowy Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019