22 lutego 2017 r. Senat PWSZ w Sulechowie przyjął Ustawę w sprawie upoważnienia Rektora PWSZ w Sulechowie prof. Mariana Miłka do podjęcia rozmów z Rektorem Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. Tadeuszem Kuczyńskim zmierzających do połączenia obu Uczelni. O motywacji, powodach i perspektywach w wywiadze dla Radia Zachód Rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek. 

Kliknij w link >>>  Wywiad z prof. Miłkiem

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019