13 grudnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Sulechowie w tym Centrum Energetyki OdnawialnejLubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku oraz Gorzowski Ośrodek Technologiczny w Gorzowie Wlkp. podpisały list intencyjny odnośnie współpracy w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, ze szczególnym uwzględnieniem 1 Osi   Priorytetowej - Gospodarka i innowacje, Działanie 1.2 Rozwój i przedsiębiorczość. 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019