W poniedziałek, 5 grudnia br.  Rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek, Dariusz Wróblewski Starosta Zielonogórski, Waldemar Kotlarski Wicestarosta, Edyta Dwojak Skarbnik Powiatu Zielonogórskiego,  Wiesław Ocytko Wiceprzewodniczący Zarządu i Jarosław Nieradka Dyrektor Biura Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Sylwia Karina Majewska Prezes Profi Biznes Group podpisali umowę partnerską w celu wspólnej realizacji projektu pt. „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego w Powiecie Zielonogórskim”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie od podpisania umowy z Województwem Lubuskim do 30.06.2022 r. Rolę lidera będzie sprawował Powiat Zielonogórski a Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie jest jednym z partnerów wybranym droga konkursu.

Projekt w ramach działania „Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego” ma na celu przybliżenie nauczania w szkołach średnich do praktyki zawodowej. Projekt mogą realizować szkoły ponadgimnazjalne kształcące w zawodzie – głównie technika. Organami prowadzącymi te szkoły są starostwa, które są beneficjentami programu finansowanego przez RPO- Lubskie 2020. Podejmując współpracę PWSZ w Sulechowie przygotowała katalog ofert dla szkół ponadgimnazjalnych, które mają wybrać odpowiednie formy zajęć, szkoleń dotyczące nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. Szkoły zgłaszały starostwom życzenia i w starostwach już dla kilku szkół przygotowywano wniosek, adresowany do dysponenta środków, czyli Urzędu Marszałkowskiego województwa lubuskiego. We wniosku są już uwzględnione zadania, które będzie realizowała uczelnia. Wnioski, które złożono w Urzędzie Marszałkowskim były podpisane przesz Starostę oraz partnerów realizujących zadania, w tym Rektora PWSZ w Sulechowie. Rektor podpisał jako Partner wnioski złożone przez powiaty:

Powiat Słubicki – starosta Marcin Jabłoński,

Powiat Krośnieński – starosta Mirosław Glaz,

Powiat Wschowski – starosta Marek Boryczka,

Powiat Zielonogórski – starosta Dariusz Wróblewski ,

Powiat Świebodziński - starosta Zbigniew Szumski,

Powiat Nowosolski – starosta Waldemar Wrześniak,

Powiat Strzelecko-Drezdenecki – starosta Edward Tyranowicz.

oraz Dyrektorów Szkół min.:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym – dyrektor Ryszard Nowicki,

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Zesłańców Sybiru w Bobowicku - dyrektor Roman Nowak,

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Komisji Edukacji Narodowej w Henrykowie – dyrektor Zbigniew Hałabura.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019