Zapraszamy serdecznie na I Seminarium "Halle i Sulechów jako ośrodki pietyzmu i edukacji. Przepływ myśli pedagogicznej i wydawniczej. Rodowody społeczne wychowanków i kadry pedagogicznej oraz ich kariery zawodowe w ramach Projektu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki w latach  2016 – 2019 nr  projektu 0274/NPRH4/H2b/83/2016", które odbędzie w dniach 7-10 grudnia 2016 r. w Zielonej Górze oraz na naszej Uczelni. 

Szczegółowy program poniżej. 

PROGRAM

7 grudnia 2016r. (środa)

12.00 - 15.00 - przyjazd uczestników i zakwaterowanie w Hotelu Śródmiejskim

16.00 - spotkanie zespołu (Budynek Główny Uniwersytetu Zielonogórskiego campus B,  al. Wojska Polskiego 69, Palmiarnia UZ)

18.30 - 20.00 - kolacja

8 grudnia 2016r. (czwartek)

miejsce obrad: Budynek Główny Uniwersytetu Zielonogórskiego campus B al. Wojska Polskiego 69, Aula C

9.00-9.30 rejestracja uczestników

9.30-10.00 otwarcie Seminarium i workshopu: JM Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński, Dziekan Wydziału Humanistycznego dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ, Dyrektor Instytutu Historii dr hab. Robert Skobelski, prof. UZ, kierownik Projektu dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ.

10.00-10.20 dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ, Założenia i cele Projektu. 

10.25-10.55 dr Britta Klosterberg, Drucke der Waisenhaus-Verlage in Halle und Züllichau im 18. Jahrhundert: Bibliographie, Verlagsprofil, Buchdistribution.

10.55-11.15 dr Kamila Szymańska, Książki z Halle i Sulechowa w Lesznie w XVII–XIX wieku (Bücher aus Halle und Züllichau in Lissa im 17.-19. Jh.)

11.15-11.35 dr Bogumiła Husak, „Obiecadło” Jana Ignacego Felbigera i „Nauka polskiego Pisania i Czytania” Antoniego Kiszewskiego – próba analizy porównawczej. („Obiecadło von J.I. Felbiger Und „Nauka polskiego Pisania i Czytania” von A. Kiszewski – Versuch einer vergleichenden Analyse.)

11.40-12.10 prof. dr Holger Zaunstöck,  Im Netz des Waisenhauses. Aspekte einer Beziehungsgeschichte zwischen Züllichau und Halle im 18. Jahrhundert.

12.10-12.30 – przerwa kawowa (Palmiarnia UZ)

12.35-13.05 dr hab. Małgorzata Konopnicka, prof. UZ,  Studium porównawcze. Związki pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową szlachty śląskiej w XVIII wieku.

13.10-13.50 dyskusja

14.00-15.00 - obiad (Palmiarnia UZ)

15.00-15.20 prof. dr. Juliane Jacobi, Schüler und Lehrer aus Züllichau im 18. Jahrhundert und ihre Erschließung im Archiv der Franckeschen Stiftungen.

15.20-15.50 Dr. phil. Beata Paškevica, Absolventen von Halle in Livland und Kurland im 18. Jahrhundert (Absolwenci Halle w Liwlandii i Kurlandii w XVIII wieku)

15.50-16.10 dr hab. Zbigniew Bujkiewicz, Fundacja Rodziny Steinbartów w zasobach Archiwum Państwowego w  Zielonej Górze 

16.10- 16.40 dr phil. Zenon Mojżysz, Życiorysy i kariery muzyków cieszyńskiego Kościoła Jezusowego w pierwszej połowie XVIII w. (Die Lebensläufe und beruflichen Laufbahnen von Musikern der Jesus-Kirche in Teschen in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts)

16.40-17. 10 – przerwa kawowa

17.10 -17.30 mgr Marta Małkus, Wschowianie studiujący w Halle, ich pochodzenie i rodowody. Fraustadter Studenten in Halle, ihre Abstammung.

17.30-18.00 - dyskusja

18.00-20.00 -  kolacja (Palmiarnia UZ)

9 grudnia 2016r. (piątek)

Miejsce obrad: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, ul. Armii Krajowej 51, 66-100 Sulechów

9.30- 10.00 - otwarcie obrad: JM Rektor PWSZ prof. dr hab. Marian Miłek, starosta Powiatu Zielonogórskiego  Dariusz Wróblewski , Burmistrz Sulechowa  Ignacy Odważny, dyrektor Biblioteki PWSZ mgr Ewa Majcherek, kierownik Projektu dr hab. Bogumiła Burda, prof. UZ

10.05-10.35 dr Antje Schloms, Die Waisenhausgründung Siegmund Steinbarts in Züllichau als Imitation der Glauchaschen Anstalten bei Halle.

10.40-11. 20 Barbara Sundermeyer, Drei Generationen auf dem Pädagogium Züllichau. Lebenswege von drei Schülern einer Familie.

11.25-11. 45  mgr Ewa Majcherek, Lapidarium Rodziny Steinbartów w Sulechowie - stan dzisiejszy.

12.00-12.30 – dyskusja

12.30-13.00 – przerwa kawowa

13.00- 14.00 zwiedzanie PWSZ w Sulechowie

14.00-15.00  - obiad Pub Janosik

15.00- 16.30 – Sesja workshopu studencko-edukacyjna:

Themen:

-             Gotthelf Samuel Steinbart und dessen pädagogische Tätigkeit. - Kamila Zalwert

-             Bildungs- und Erziehungsverbindungen zwischen Halle und Züllichau im 18. Jh. - Angelika Pyziak

-             Bildungs- und Erziehungsverbindungen zwischen Halle und Züllichau im 19. Jh. - Natalia Robak

-             Soziale und territoriale Herkunft von Schülern der Züllichauer Bildungsanstalten in der Zeitperiode 1768-1835 - Ewa Biernacka

-             Soziale und territoriale Herkunft von Schülern der Züllichauer Bildungsanstalten in der Zeitperiode 1835- 1875 - Daria Nadobnik

-             Soziale und territoriale Herkunft von Schülern der Züllichauer Bildungsanstalten in der Zeitperiode 1875-1911- Renata Werner

-             Die ersten Direktoren der Steinbart-Stiftung. Ihre privaten und beruflichen Schicksalswenden- Aleksandra Wysocka

 

16.30-16.45 mgr Daria Chmielowiec, Józef Jeziorowski i jego idee pedagogiczne.

16.45-17.00 mgr Joanna Kasprowicz, Feliks Bentkowski – seminarzysta w Sulechowie.

17.00- 18.00 – dyskusja, zakończenie I Seminarium i workshopu.

18.45- 20.30 kolacja (Palmiarnia UZ)

 

10 grudnia 2016r. (sobota)

10.00-12.00 - zwiedzanie Zielonej Góry

12.00-12.30 - spotkanie zespołu Projektu (Palmiarnia UZ)

12.30-13.00 – obiad

14.00 – wyjazd gości

 ***

Honorowy patronat:

 J.M. Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński

 Starosta Zielonogórski Dariusz Wróblewski

 Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019