Energetyczne zagospodarowanie odpadów, bilansowanie energii w systemach energetycznych, potencjał kogeneracyjny w dziedzinie ochrony klimatu - to główne bloki tematów XIII polsko-niemieckiej konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”, która odbyła się 18 listopada 2016 r. w Sulechowie. W konferencji uczestniczyli m.in. senator RP Adam Gawęda, przewodniczący Sejmiku Woj. Lubuskiego i prezes Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr Czesław Fiedorowicz, wiceprezes Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Stanisław Iwan, burmistrz miasta Guben Fred Mahro, burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny, prezes firmy Mazel SA Henryk Mazurkiewicz, rektor PWSZ w Sulechowie prof. Marian Miłek, dyrektor Departamentu Energii i Surowców Kraju Związkowego Brandenburgia Klaus Freytag, pełnomocnik firmy Edis ds. polsko-niemieckich konferencji Harald Bock oraz naukowcy i przedsiębiorcy z obu krajów. Konferencję prowadzili – w imieniu organizatorów – prezes Lubuskiego Towarzystwa na Rzecz Rozwoju Energetyki Marian Babiuch oraz Harald Bock z Edisa.

W pierwszej części konferencji omówione zostały kierunki transformacji energetycznej Polski i Niemiec. Klaus Freytag w swoim referacie nawiązał do tzw. Energiewende (przewrotu energetycznego) w Niemczech, wynikającego z odejścia od energetyki atomowej i wygaszenia wszystkich reaktorów jądrowych do roku 2022. Niedobór nowych mocy będzie można zaspokoić sięgając po źródła odnawialne, ale także konwencjonalne, w tym węgiel brunatny. Herbert Leopold Gabryś z Krajowej Izby Gospodarczej i prof. Marian Miłek z PWSZ w Sulechowie omówili aktualną sytuację w polskiej energetyce, a ta – jak dowodzili referenci – nie wygląda optymistycznie. Tylko nieliczne polskie kopalnie są rentowne, w większości z nich koszty wydobycia węgla znacznie przekraczają przychody z jego sprzedaży. Taka sytuacja na dłuższą metę jest nie do utrzymania – przekonywał prof. Miłek. Podobnie wygląda sytuacja w polskich firmach energetycznych – ceny ich akcji spadają na giełdzie, zamiast zysku generują straty. Co więcej, panujący system prawny nie sprzyja podejmowaniu nowych inwestycji w energetyce, a już niebawem trzeba będzie wyłączać najstarsze bloki energetyczne, z uwagi na przepisy dotyczące emisji gazów i pyłów. Nie da się ukryć,
że ta sytuacja musi ulec poprawie, gdyż inaczej skończy się deficytem mocy wytwórczych i tzw. black-outem. Jedną z dróg wyjścia z tej sytuacji jest zwiększenie innowacyjności sektora energetycznego i wdrażanie nowych efektywnych ekonomicznie rozwiązań.

Temu właśnie były poświęcone kolejne referaty. Omawiano tematy energetycznego wykorzystania odpadów. Wszyscy wiedzą, że śmieci jest coraz więcej a energii coraz mniej, dlatego można to pogodzić, traktując odpady jako surowiec energetyczny. Grzegorz Gilewicz z rzeszowskiego oddziału PGE GiEK SA omówił rozwiązania w tym zakresie zastosowane przez jego firmę w Rzeszowie, a także potencjalne możliwości wykorzystania odpadów w energetyce w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców oraz mniejszych. O tym, jakie są do tego stosowane układy energetyczne i jakie panują dziś warunki techniczne do wykorzystania śmieci w energetyce, opowiedział w swoim referacie prof. Waldemar Kamrat z Politechniki Gdańskiej.

Jak bilansować energię w systemach energetycznych? I jak to się robi w Niemczech i Polsce? O tym uczestnicy konferencji mogli się dowiedzieć z referatów Christophera Kocha z Uniwersytetu Technicznego w Berlinie oraz Radosława Grecha z Centrum Energetyki Odnawialnej w Sulechowie. Mowa była m.in. o projekcie WindNODE, czyli witrynie inteligentnej energii z północno-wschodnich Niemiec oraz o zarządzaniu systemem rozproszonych źródeł i magazynów energii w sulechowskim CEO.

Tematem, który wraca na wszystkich konferencjach jest kogeneracja, czyli system skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej z wykorzystaniem tego samego surowca pierwotnego. Mówił o tym m.in. prof. Janusz Lewandowski z Instytutu Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, który uzasadniał dlaczego kogeneracja może być elementem spełnienia celów pakietu klimatyczno-energetycznego. Waldemar Gruszka z zielonogórskiego oddziału PGNiG mówił o wykorzystaniu gazu pozasystemowego do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, natomiast przyszłość energetyki cieplnej w niemieckim Cottbus omówił Sven Wentzke  z Stadtwerke Cottbus.

Sponsorami konferencji były firmy E.ON edis energia, Mazel SA, PGNiG SA, Enea Operator oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Wnioski z konferencji – po wypracowaniu przez komitet naukowy – zostaną opublikowane na stronie www.lubuskaenergetyka.pl.

Michał Iwanowski "Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki"

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019