Pierwsze Akademickie Święto Pieczonego Ziemniaka za nami. Choć pogoda nie rozpieszczała najwytrwalsi doczekali się słońca. Uroczystego otwarcia dokonał prorektor Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej w Sulechowie dr Stanisław Pryputniewicz.  O oprawę całej  uroczystości  zadbała Rada Samorządu Studenckiego PWSZ w Sulechowie przygotowując dla zebranych gości zabawy i konkursy min. rzucanie ziemniakiem do celu czy przeciąganie liny. Spotkanie przy ognisku było okazją do ciekawych rozmów i poznania się bliżej, nie tylko akademickiej społeczności, ale również okolicznych mieszkańców.

Akademickie Święto Pieczonego Ziemniaka oprócz dobrej zabawy, było dowodem na to, że wszyscy lubimy wspólne biesiadowanie i przyrządzanie posiłków na otwartym ogniu, ale także sprawdzianem ze współpracy, który wszyscy zdali na piątkę. Pracownicy PWSZ w Sulechowie  zadbali aby ogień pieczonych ziemniaków nie był zbyt duży, studenci zapewnili gry i zabawy, a bez pomocy księdza Andrzeja z pobliskiej parafii i żołnierzy z Sulechowskiej jednostki wszyscy mokliby w deszczu. 

Na koniec wszyscy zgodnie stwierdzili, że Akademickie Święto Pieczonego Ziemnika powinno na stałe wpisać się w kalendarz wydarzeń Uczelni i mieszkańców. 

 

 

 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019