W Instytucie Zarządzania i Inżynierii Rolnej PWSZ w Sulechowie  studenci na kierunku Ogrodnictwo od  przeszło 10 lat prowadzą prace nad  rozmnażaniem  roślin na drodze in vitro. W znajdującym się w Kalsku Laboratorium rozmnażane są zarówno rośliny ozdobne, drzewa jak i krzewy.

Szczególnym zainteresowaniem cieszy się mikrorozmnażanie bananowca. Prezentowany na zdjęciu  owocujący bananowiec pochodzi z sadzonki  uzyskanej  na drodze in vitro  w roku 2010 przez studentów w ramach laboratorium z przedmiotu  „Mikrorozmnażanie roślin ogrodniczych”. Materiał do zajęć został udostępniony przez Zakład Biologii Eksperymentalnej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.  Owocowanie bananowca w warunkach domowych jest niezwykle  rzadkie.  Taką roślinę  udało się uzyskać  dzięki odpowiedniej, systematycznej i starannej pielęgnacji bananowca  prowadzonej  w  sekretariacie IZiIR w Kalsku. Mikrorozmnażanie jest obecnie szeroko stosowaną  techniką  produkcji materiału roślinnego na skalę komercyjną. Pozwala uzyskać w krótkim okresie czasu dużą liczbę sadzonek,  będących   klonami wybranej do rozmnażania rośliny. Technika ta zapewnia produkcję wolnych od chorób i patogenów roślin.   Efektywność  mikrorozmnażania  roślin zależy od wielu czynników w tym od doboru odpowiednich eksplantatów (np. fragmentów rośliny), składu pożywki jak i warunków prowadzenia kultury in vitro. Tymi też zagadnieniami zajmują się studenci w  ramach prac dyplomowych (inżynierskich) jak i na zajęciach z Biotechnologii roślin i  Mikrorozmnażania roślin ogrodniczych. 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019