Kolejna ważna umowa i kolejna szansa dla młodzieży i naszego regionu. 5go lipca 2016 podpisaliśmy list intencyjny oraz oficjalnie rozpoczęlimy współpracę z Powiatem Zielonogórskim. Współpracę, której celem jest stworzenie Powiatowi Zielonogórskiemu i jego szkołom ponadgimnazjalnym dogodnych warunków  podnoszenia kwalifikacji zawodowych uczniów, zgodnych z oczekiwaniami rynku pracy, a w konsekwencji zapewnienie gospodarce wysokokwalifikowanych kadr, które przyczynią się do rozwoju województwa lubuskiego. 

List to efekt działań jakie Powiat Zielonogórski prowadził przez ostatni rok na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego w ramach projektu „Powiat zielonogórski – tu mieszkam, tu się uczę, tu pracuję”. Jak powiedział Dariusz Wróblewski, starosta zielonogórski, po roku działań wniosek jest jeden, na terenie powiatu brakuje dobrze wykształconych osób z wykształceniem technicznym, a szkolnictwo zawodowe i techniczne zostało zdeprecjonowane. Dlatego jako Uczelnia wspólnie z Powiatem Zielonogórskim,  Zespółem Szkół Ponadgimnazjalnych w Sulechowie oraz z sulechowską firmą MB – Pneumatyka, stawiamy na rozwój szkolnictwa zawodowego i podejmujemy działania, które będą odpowiedzią na zapotrzebowanie przedsiębiorców, którzy mają problem ze znalezieniem dobrze wykwalifikowanych pracowników. 

Podczas spotkania Rektor naszej Uczelni Prof. Marian Miłek podkreśł, że PWSZ w Sulechowie jest dobrze przygotowana do praktycznego nauczania wielu zawodów. Od lat współpracujemy bowiem ściśle z wieloma przedsiębiorcami, co w dużym stopniu przyczynia się do tego, że nasi studenci nie mają problemów ze znalezieniem pracy. 

Na koniec spotkania padł jednen wspólny wniosek - w tych czasach ścieżka rozwoju w oparciu o szkolnictwo zawodowe daje pracę i dobrą płacę.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019