Dążąc do przygotowania kadry o najwyższych kwalifikacjach w zakresie energetyki przemysłowych technologii cieplnych, w celu rozwoju województwa lubuskiego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie oraz Seco Warwick Europe Sp. z o.o. 13 czerwca 2016 r. o godz. 13:00  podpiszą porozumienie o współpracy.

Celem współpracy pomiędzy PWSZ w Sulechowie a SWE Sp. z o.o. jest transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie edukacji oraz prac badawczo-rozwojowych w długo falowej perspektywie. Wśród obszarów planowanej współpracy min. wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego obu Partnerów na rzecz rozwoju i kształcenia studentów i pracowników PWSZ w Sulechowie oraz SWE Sp. z o.o.

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019