Konferencja podsumowującą projekt „Profesjonalne Kadry Polskiej Energetyki” 04 lutego 2016 r. o godz. 13:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48, czytelnia Biblioteki Głównej.

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą projekt „Profesjonalne Kadry Polskiej Energetyki” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunku o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

Konferencja odbędzie się 04 lutego 2016 r. o godz. 13:00 w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, ul. Armii Krajowej 48, czytelnia Biblioteki Głównej

 

Program

13:00-13:15 - powitanie gości i uczestników projektu przez J.M. Rektora PWSZ w Sulechowie prof. dr hab. inż. Mariana Miłka

13:15-13:30 - wystąpienie Koordynator projektu dr inż. Marii Stańkowskiej

13:30-14:00 - wystąpienie Specjalisty ds. monitoringu i ewaluacji  projektu dr inż. Stanisława Pryputniewicza

14:00-14:20 - wystąpienie zaproszonych gości

14:20-14:30 - wystąpienie studentów

14:30-15:00 - dyskusja i wymiana doświadczeń z zakresu realizacji projektu

15:00-15:30 - poczęstunek

Zapraszamy serdecznie. 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019