XII konferencja transgraniczna "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec" 

Zapraszamy serdecznie na XII konferencję transgraniczną "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", której w tym roku towarzyszyć będzie hasło "Świat energii jutra". Konferencja odbędzie się 20 listopada, tradycyjnie w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.

Zapraszamy serdecznie na XII konferencję transgraniczną "Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec", której w tym roku towarzyszyć będzie hasło "Świat energii jutra". Konferencja odbędzie się 20 listopada, tradycyjnie w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Świat energii jutra - oznacza myślenie systemowe, zintegrowane i innowacyjne, którego nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo dostaw energii i efektywne gospodarowanie surowcami. Poruszone zostaną tematy:
- inteligentnych licznikach energii,
- nowoczesnych metod zarządzania złożami surowców,
- innowacyjnych metodach przesyłu energii,
- zintegrowanych technologiach wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych,
- metodach magazynowania energii a nawet o nowych stosowanych w Niemczech modelach finansowania energetyki.

Szczegóły poniżej.

 

plakat2015

                                                     

Program konferencji:

9.00 – 10.00 – rejestracja uczestników

10.00 – rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników – Marian Babiuch

10.00 – 10.30 – inauguracyjne wystąpienia gości.

Sesja I ENERGIA W MYŚLENIU SYSTEMOWYM

10.30 – 10.50 - „Nowoczesne technologie wytwarzania i przesyłu energii” Prof. Waldemar Kamrat, Politechnika Gdańska
10.50 – 11.10 - „Integracja energii odnawialnej w sieci i elektromobilność” Prof. Harald Schwarz, BTU Cottbus
11.10 – 11.30 – „Energetyka Pomorza Zachodniego – wymiana transgraniczna i dostawy gazu” Witold Kępa, doradca wojewody zachodniopomorskiego ds. energetyki
11.30 – 11.50 – "Modele finansowania energii odnawialnych przy udziale konsumentów - prosument w energetyce" Prof. Jens Lowitzsch, Uniwersytet Viadrina, Frankfurt n.O.
11.50 – 12.10 „Zintegrowany system zarządzania złożem na przykładzie inwestycji realizowanych przez PGNiG Oddział w Zielonej Górze” Krzysztof Potera, dyrektor Oddziału Zielona Góra PGNiG SA
12.10 – 13.00 WIZYTA W CENTRUM ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

Sesja II ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII, KOGENERACJA I EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  

13.00 – 13.20 - „Projekt LUKON – innowacyjne połączenie technologii OZE” Prof. Andrzej Pieczyński, prorektor ds. rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego
13.20 – 13.40 - „Magazynowanie energii – droga do efektywności energetycznej” Remigiusz Płuciennik, E.DIS Fürstenwalde
13.40 – 14.00 - „Kogeneracja elementem spełnienia celów pakietu klimatyczno - energetycznego” Prof. Janusz Lewandowski, Instytut Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej
14.00 – 15.00 – PRZERWA NA LUNCH

Sesja III ENERGETYKA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

15.00 – 15.20 - „120 lat prądu w Zielonej Górze – historia łącząca Niemcy i Polskę” Krzysztof Chmielnik, publicysta
15.20 – 15.40 - „Stan polskiej energetyki w roku 2014 w świetle statystyk” Herbert Leopold Gabryś, ekspert Krajowej Izby Gospodarczej
15.40 – 16.00 - „Transgraniczna współpraca na granicy lubusko-brandenburskiej i możliwość korzystania z funduszy europejskich na energetykę w ramach Interreg V A w perspektywie finansowej 2014-2020” Wolfgang Balint, Ministerstwo Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony Konsumentów Kraju Związkowego Brandenburgia

 

Organizatorzy:  

- Lubuskie Towarzystwo na Rzecz Rozwoju Energetyki
- PWSZ w Sulechowie
- Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony  Środowiska

FORMULARZE ZGŁOSZENIOWE DLA UCZESTNIKÓW Z POLSKI pod adresem http://www.lubuskaenergetyka.pl/index.php/item/136-20-listopada-2015-wa%C5%BCny-dzie%C5%84-dla-energetyki-pogranicza-polsko-niemieckiego

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019