„Wróćmy jak za dawnych lat”  czyli wspólnie dla rozwoju miasta i uczelni 

O wspólnym interesie, o rozwoju uczelni i miasta rozmawiały 28 października władze PWSZ w Sulechowie i miasta Sulechów. 

Rektor PWSZ prof. Marian Miłek zaprosił Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego, Zastępcę Burmistrza Danutę Jurzak oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Kaczmara do wspólnej rozmowy o przyszłości uczelni, miasta i gminy.

 „Wróćmy jak za dawnych lat”  czyli wspólnie dla rozwoju miasta i uczelni 

O wspólnym interesie, o rozwoju uczelni i miasta rozmawiały 28 października władze PWSZ w Sulechowie i miasta Sulechów. 

 

Rektor PWSZ prof. Marian Miłek zaprosił Burmistrza Sulechowa Ignacego Odważnego, Zastępcę Burmistrza Danutę Jurzak oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej Stanisława Kaczmara do wspólnej rozmowy o przyszłości uczelni, miasta i gminy.

Po zapoznaniu gości z nowymi władzami uczelni: Prorektorem S. Pryputniewiczem oraz Kanclerzem uczelni Marcinem Szczęsnym, Rektor krótko przedstawił sytuację uczelni wskazując na problemy z jakimi się boryka oraz działania, jakie zostały podjęte w celu poprawy sytuacji.  Wszelkie inicjatywny jakie prowadzi uczelnia, nie tylko naukowe, ale również kulturalne i integracyjne przyczyniają się do łączenia środowiska lokalnego i naukowego oraz budowania pozytywnej atmosfery. „Jak uczelnia się rozwija, to i miasto się rozwija” - podsumował profesor Miłek zachęcając do promocji uczelni, argumentując potrzebę jej wsparcia ze strony miasta.  „Wróćmy jak za dawnych lat” - dodał z uśmiechem rektor, wspominając współpracę z miastem za czasów poprzedniej kadencji rektora i burmistrza.

Burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny potwierdził potrzebę połączenia sił, ubolewając przy tym, że również miasto boryka się z problemami w oświacie, gdzie zaangażowanie środków jest coraz mniejsze. „Jestem jednak optymistą i wierzę, że to się uda” - dodał.

Olbrzymie znaczenie PWSZ w Sulechowie dla miasta podkreślał również Przewodniczący Rady Miasta S. Kaczmar i  zaproponował wręcz połączenie działań na rzecz promocji gminy i uczelni w 2016 r.

Wspólnie ustalono, iż w tym celu zostanie powołany zespół z przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.  Zadaniem zespołu będzie wypracowanie konkretnych kierunków współpracy między uczelnią a gminą oraz, po akceptacji burmistrza oraz rektora PWSZ, automatyczne ich wdrożenie.

Na spotkaniu poruszono również temat rozwoju regionu i przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału Lubuskiego Ośrodka Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych PWSZ w Sulechowie. Prof. M. Miłek podzieli się z gośćmi wizją koncepcji zagospodarowania doliny żywieniowej powstałej wokół ośrodka, która wzbudziła zainteresowanie władz miasta.

Gotowe propozycje działań, wypracowane przez zespoły, zostaną przestawione na posiedzeniu rady gminy w listopadzie br.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019