Inauguracja Nowego Roku Akademickiego 2015/2016

Uroczyste Gaudeamus Igitur zabrzmiało 2 października 2015 r.  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie i oficjalnie zainaugurowano nowy rok akademicki 2015/2016.

Uroczyste Gaudeamus Igitur zabrzmiało 2 października 2015 r.  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie i oficjalnie zainaugurowano nowy rok akademicki 2015/2016.

Inauguracja nowego roku to zawsze szczególny dzień. Czas podsumowań, ale także spojrzenia w przyszłość. Rozpoczęty rok akademicki będzie ciekawy z jednego powodu, stanowisko rektora objął  prof. dr hab. inż. Marian Miłek, który tworzył uczelnię od podstaw, który ma nowy plan działania i inną perspektywę na funkcjonowanie uczelni. 

Podsumowanie poprzedniego roku akademickiego dokonał ustępujący rektor PWSZ w Sulechowie  dr hab. inż. Wiesław  Miczulski, profesor PWSZ.  Rektor podkreślając fakt szerokiej współpracy uczelni z biznesem, zrealizowanych projektów badawczych, w tym międzynarodowych oraz elastyczną ofertę skierowaną do przyszłych studentów tj. oferta „od matury do emerytury” czyli bezpłatne studia dla osób pracujących.

Wyjątkowym i symbolicznym momentem uroczystości było przekazanie insygniów rektorskich. Berło, łańcuch i pierścień przekazał nowemu rektorowi prof. dr hab. inż. Marianowi Miłkowi wręczył ustępujący rektor PWSZ dr hab. inż. Wiesław Miczulski.

Nowy rektor  w swoim wystąpieniu zapowiedział szereg  zmian, mocno podkreślił potrzebę zaangażowania całej społeczności akademickiej w rozwój uczelni oraz realizację świeżo wyznaczonego kierunku.  Przedstawił również nowe osoby w zespole uczelni w tym osobę Kanclerza  PWSZ  Marcina Szczęsnego, podkreślając z dumą fakt, iż jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie. Profesor ciepłe słowa skierował także do odchodzącego kanclerza inż. Stanisława Fontowicza, dziękując za współpracę oraz doceniając wkład w funkcjonowanie uczelni.

„Nie dla szkoły, ale dla życia” tymi słowami rektor PWSZ  zwrócił się do studentów podkreślając dlaczego warto studiować.  Profesor pożyczył efektywnego wysiłku w zdobywaniu wiedzy, ale przede wszystkim w zdobywaniu umiejętności oraz nieustannego wzbogacania  się wewnętrznie.

Zgodnie z tradycją po wystąpieniu rektora odbyła się immatrykulacja studentów I roku . Studenci pierwszych lat studiów  złożyli uroczyste ślubowanie i odebrali indeksy. 

W wydarzeniu wzięło udział wielu gości m.in.:

- Senator RP Stanisław Iwan

- Katarzyna Osos Wojewoda Lubuski

- Danuta Jurzak, zastępca burmistrza Sulechowa

- Adam Jaskulski  Wójt gminy Świdnica

- Estera Lindner-Kuhlmann przedstawicielka Agencji Wspierania Przedsiębiorczości z Brandenburgii.

Goście odnosili się do konkretnych przykładów jakie wynikają ze współpracy z uczelnią oraz ze studentami uczelni. Wójt gminy Świdnica Adam Jaskulski podziękował  trzem studentkom  ogrodnictwa, za opracowanie projektu  zagospodarowania zieleni dla gminy Świdnica, uroczyście wręczając nagrodę. Wartość praktycznych studiów na PWSZ podkreśliła mocno Pani Katarzyno Osos, a potrzebę i znaczenie praktyk  dodatkowo potwierdziła absolwentka uczelni Magdalena Mrozkowiak.  Senator RP Stanisław Iwan w swoim wystąpieniu skierował do studentów słowa  ”nieduża liczba studentów to efekt również wysokiej jakości kształcenia oraz dużych wymogów stawianych studentom.” Miłym akcentem było wystąpienie ks. bp Adama Dyczkowsiego, który już po raz 18ty był gościem na Inauguracji Roku Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie.  

Oficjalnie w gronie braci studenckiej  przywitała  studentów  przewodnicząca Rady Samorządu Studenckiego Andżelika Otlewska. Prezentując możliwości jakie na nich czekają, mówiąc o  wartościach ważnych dla tego środowiska oraz deklarując pomoc i wsparcie, nie tylko ze strony Rady Samorządu Studenckiego.

Wykład inauguracyjny pt. „Prawda w życiu publicznym” wygłosi dr hab. Leszek Kania, prof. PWSZ. Wykład miał uświadomić dojrzałym studentom, że nie ma jednej prawdy.

Uroczystość tradycyjnie została zwieńczona akademickim hymnem - GAUDEAMUS IGITUR w wykonaniu Chóru Cantabile.

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019