Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim a PWSZ w Sulechowie

29 września 2015 r. w sali prasowej Urzędu Marszałkowskiego  w obecności marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak doszło do podpisania umowy o współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z Uniwersytetem Zielonogórskim.  Umowy, która jak powiedział Rektor PWSZ prof. M. Miłek "ma jeden wspólny mianownik PRO PUBLICO BONO dla regionu, województwa i przede wszystkim dla młodzieży, która podejmuje studia."

29 września 2015 r. w sali prasowej Urzędu Marszałkowskiego, w obecności marszałek województwa lubuskiego Elżbiety Anny Polak doszło do podpisania umowy o współpracy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie z Uniwersytetem Zielonogórskim. Umowy, która jak powiedział Rektor PWSZ prof. M. Miłek "ma jeden wspólny mianownik PRO PUBLICO BONO dla regionu, województwa i przede wszystkim dla młodzieży, która podejmuje studia."

Porozumienie podpisali rektorzy obu uczelni  prof. dr hab. inż. Marian Miłek orazprof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Rektorzy nie kryli zadowolenia z zaistniałego faktu, „tak naprawę umowa jest jedynie usankcjonowaniem stanu faktycznego, ponieważ uczelnie współpracują ze sobą już od dawna” podkreślił prof. M. Miłek. Profesor Kuczyński wspomniał nawet już o konkretnych planach związanych ze współpracą „pierwszy z nich to kierunek związany z odnawialnymi źródłami energii. Uważamy, że warto też postawić na regionalną specjalizację tj. kierunek związany z winiarstwem -enologię. PWSZ ma istotną bazę i jest liderem w projekcie dotyczącym samorządowej winnicy.”

Tworzenie nowych kierunków, wspólne badania i projekty naukowe, transfer wiedzy i doświadczeń, wykorzystanie bazy i infrastruktury badawczej,  to główne cele porozumienia, które przyniosą korzyści obu uczelniom.

Zadowolenie z zaistniałego faktu podkreśliła również pani marszałek „cieszę się, że uczelnie chcą współpracować i dziś zostało to potwierdzone na piśmie.Dla nas inwestycje w kapitał ludzki są najważniejsze” – mówiła marszałek, podkreślając że współpraca z pewnością przyniesie wielką wartość dodaną dla wzmocnienia potencjału całego regionu lubuskiego.

Szczegółowy obszar współpracy i warunki umowy ramowej pomiędzy uczelniami w załączniku. 

Zdjęcia: fot. Kazimierz Adamczewski

Załączniki:
Pobierz plik (UZ_PWSZ_umowa współpracy.pdf)Umowa ramowa współpracy UZ i PWSZ[ ]268 kB
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019