"PWSZ w Sulechowie przygotowuje nowe kadry gotowe na wdrażanie Europejskich celów energetycznych”

O Europejskiej polityce energetycznej, a w szczególności energetyce odnawialnej i jej znaczeniu na wielu płaszczyznach społecznych i gospodarczych oraz o potrzebie promowania w tej kwestii rzetelnej wiedzy z Tomaszem Jerzyniakiem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej w Brukseli, rozmawiał 21 lipca prof.  Marian Miłek. Spotkanie odbyło się w miejscu adekwatnym do tematu rozmowy, w Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie.

"PWSZ w Sulechowie przygotowuje nowe kadry gotowe na wdrażanie Europejskich celów energetycznych”

O Europejskiej polityce energetycznej, a w szczególności energetyce odnawialnej i jej znaczeniu na wielu płaszczyznach społecznych i gospodarczych oraz o potrzebie promowania w tej kwestii rzetelnej wiedzy z Tomaszem Jerzyniakiem, przedstawicielem Dyrekcji Generalnej ds. Energii Komisji Europejskiej w Brukseli, rozmawiał 21 lipca prof.  Marian Miłek. Spotkanie odbyło się w miejscu adekwatnym do tematu rozmowy, w Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie.

Prof.   Marian Miłek   przedstawił genezę powstania Centrum Energetyki Odnawialnej (CEO) i jego funkcjonowanie. Podkreślając innowacyjność samego budynku oraz systemu jego zarządzania, przedstawił dotychczasowe osiągnięcia i rozwijającą się współpracę Centrum z biznesem. Tomasz Jerzyniak omówił natomiast aktualne wyzwania Europejskiej polityki energetycznej, polegające przede wszystkim na budowie Unii Energetycznej, czyli zapewnieniu bezpiecznej, zrównoważonej i konkurencyjnej energii po przystępnych cenach dla wszystkich Europejczyków.

Profesor zapoznał gościa również ze specyfiką i funkcjonowaniem uczelni, podkreślając możliwości jakie daje studentom, wskazując na to, co nas wyróżnia na tle konkurencji. „Student, który kończy studia na PWSZ w Sulechowie nie ma wiedzieć jak coś zrobić, ale umieć to zrobić, to na tym polega ogromna różnica.”- podkreślał profesor M. Miłek. 

Wśród zalet profesor wymienił praktyczny profil studiów, gdzie w programie nauczania ponad 50% to zajęcia laboratoryjne i praktyczne oraz jeden z najważniejszych elementów w rozwoju i kształcenia studenta, obowiązkowe 3 miesięczne praktyki. Praktyki, które często są pierwszym krokiem do podjęcia pracy dyplomowej. „Jako uczelnia duży nacisk kładziemy  na to, by prace dyplomowe naszych studentów były z zakładu pracy” argumentował prof. dr hab. inż. M. Miłek.   

Gość stwierdził, iż działalność CEO jest spójna z tym, co dzieje się w Europie w obszarze OZE. Ma to również ogromne znaczenie dla nas, ponieważ, jak powiedział Tomasz Jerzyniak „znajdujemy się teraz w bardzo dynamicznie rozwijającym się okresie, gdzie zmieniamy całą filozofię generacji, dostarczania i konsumowania energii”. Cieszymy się więc, że podejmujemy w Centrum słuszne decyzje i idziemy w dobrym kierunku.

Podsumowując Pan Tomasz Jerzyniak stwierdził ze „znaczące zmiany w dziedzinie energii pociągają za sobą potrzebę wykształcenia nowych specjalistów wiec rynek na to, co robicie na uczelni już jest i będzie się nadal dynamicznie rozwijał”.  Potrzeba inwestowania w nowe technologie jest ogromna, a kierunek kształcenia energetyka jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na wysokiej klasy inżynierów o dużych umiejętnościach praktycznych.

Spotkanie było pouczającą i twórczą dyskusją o energetyce, nowoczesnej edukacji, kierunkach rozwoju energetyki i nauce współpracującej z biznesem. Było dobrym początkiem rozmów o możliwej współpracy pomiędzy Dyrekcją Generalną ds. Energii Komisji Europejskiej w Brukseli a Państwową Wyższą Szkołą Zawodową  w Sulechowie. Pan Tomasz Jerzyniak, który o czym warto wspomnieć,  jest rodowitym Lubuszaninem, zaproponował dalsza wymianę doświadczeń i wiedzy na temat Europejskiej polityki energetycznej.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019