Voucher na innowacje nowe produkty wejdą na rynek.

W czasach gdzie mówi się, że komercjalizacja jest wąskim gardłem polskiej innowacyjności, Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie (CEO) rozpoczęło realizację zadań w ramach projektu „Voucher na innowacje”.

Voucher na innowacje nowe produkty wejdą na rynek.

W czasach gdzie mówi się, że komercjalizacja jest wąskim gardłem polskiej innowacyjności, Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie (CEO) rozpoczęło realizację zadań w ramach projektu „Voucher na innowacje”.

Projekt realizowany przez OPZL zakłada finansowanie badań i rozwoju produktów lubuskich przedsiębiorców.  Jedenaście z 39 firm uczestniczących w projekcie swoje pomysły zrealizuje w Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie, do rąk przedsiębiorców i na rynek trafią gotowe, przebadane i opatentowane produkty lub usługi.

Do objęcia wsparciem kwalifikują się wydatki związane z zakupem usługi badawczo-rozwojowej i/lub wdrożeniowej realizowanej w celu opracowania nowych produktów, procesów i usług lub wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług, przedsiębiorców. Usługi realizowane w CEO dotyczą głównie:

  • przygotowania ekspertyz, badań poprzedzających badania właściwe, analiz technicznych, finansowych, ekonomicznych oraz specjalistycznych,
  • nabycia wartości niematerialnych i prawnych,
  • wytworzenia prototypu i/lub linii pilotażowych dla nowych produktów,
  • nabycia usługi wsparcia w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej (badania patentowe, dokumentacja).

Co ważne wszystkie projekty realizowane w Centrum Energetyki Odnawialnej PWSZ w Sulechowie nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do produktów,  nie są to również  usługi typowe, powszechnie dostępnej na rynku. Usługa ukierunkowane są na uzyskanie innowacyjnych efektów wdrożeniowych.

Rozszerzając swoje obszary aktywności zadania realizowane przez CEO nie skupiają się jedynie na energetyce odnawialnej. W ramach voucherów powstaną lub przebadane zostaną m.in. pompy ciepła, systemy akumulacji energii cieplnej, układy zabezpieczeń instalacji OZE, ekoobiekty, designerskie urządzenia grzewcze powstanie również koncepcja mobilnego laboratorium specjalistycznego. W przypadku 11 produktów planowane jest ich wdrożenie do oferty beneficjentów. Jak wynika z wykonanej wstępnej analizy większość produktów poddanych zostanie również ochronie patentowej. 

Czerwiec, lipiec i sierpień 2015 roku to czas wytężonej pracy w Centrum Energetyki Odnawialnej  PWSZ w  Sulechowie. Jednocześnie zwiększył się zespół pracowników i współpracowników CEO. Wykorzystujemy MocnyStaż, doświadczenie naukowe, przemysłowe i badawcze.

Więcej informacji z realizowanych badań już wkrótce na :

FB/CentrumEnergetykiOdnawialnej oraz na stronie www.centrumenergetyki.com.pl

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019