OD MATURY DO EMERYTURY - program 26 PLUS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie realizując jeden z priorytetów Unii Europejskiej „Uczenia się przez całe życie” przygotowała ofertę bezpłatnych studiów stacjonarnych (dziennych) dla osób po maturze, program „OD MATURY DO EMERYTURY” 26 PLUS

OD MATURY DO EMERYTURY - program 26 PLUS

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie realizując jeden z priorytetów Unii Europejskiej „Uczenia się przez całe życie” przygotowała ofertę bezpłatnych studiów stacjonarnych (dziennych) dla osób po maturze, program „OD MATURY DO EMERYTURY” 26 PLUS

Zalety programu:

-        studia dostosowane są do warunków organizacyjnych, w jakich funkcjonują np. osoby pracujące zawodowo, opiekujące się dziećmi lub wykonujące inne obowiązki uniemożliwiające im uczestnictwo w zajęciach w godzinach przedpołudniowych,

-        zajęcia w godzinach popołudniowych, zajęcia będą odbywać się od godziny 16.00,

-        z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby chcące uzupełnić wykształcenie,

-        możliwość pogodzenia pracy z nauką, jeżeli w przeszłości czynniki losowe uniemożliwiły studiowanie,

-        studia bezpłatne,

-        wszystkie prawa studencie jak na studiach stacjonarnych, do stypendiów, zapomóg itd.

-        posiadanie legitymacji studenckiej, uprawnienia do zniżek,

-        możliwość pogodzenia np. wychowywania dzieci – jedno z rodziców studiuje do południa a drugie po południu,

-        możliwość uznania dotychczasowych doświadczeń zawodowych i zdobytych kwalifikacji formalnych i pozaformalnych w ramach tzw. potwierdzania efektów uczenia się a tym samym zaliczenia niektórych przedmiotów w planie studiów.

W ramach programu  „OD MATURY DO EMERYTURY” 26 PLUS oferujemy zdobycie doświadczenia w ramach 5 kierunków studiów licencjackich i inżynierskich

- ADMINISTRACJA

- TURYSTYKA I REKREACJA

- OGRODNICTWO

- ENERGETYKA

- TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI i ŻYWIENIE CZŁOWIEKA.

Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby, które chcą uzupełnić doświadczenie.

Warunki i terminy rekrutacji  w ramach programu „OD MATURY DO EMERYTURY” są  takie same jak w przypadku studiów stacjonarnych.

Więcej informacji w zakładce http://www.pwsz.sulechow.pl/rekrutacja/warunki-i-tryb-rekrutacji

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019