Żywienie człowieka i dietoterapia – Nowy kierunek studiów podyplomowych

Celem studiów jest rozszerzenie bądź uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie żywieniowo – dietetyczny.

Żywienie człowieka i dietoterapia – Nowy kierunek studiów podyplomowych

Celem studiów jest rozszerzenie bądź uzupełnienie wiedzy słuchaczy w zakresie żywieniowo – dietetyczny.

Studia  są przeznaczone dla absolwentów posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (minimum licencjat lub inżynier), którzy chcieliby pogłębić swoją wiedze z zakresu dietoterapii i żywienia człowieka a także dla tych słuchaczy, którzy myślą o dywersyfikacji swojego wykształcenia i chcieliby rozpocząć swoją przygodę z żywieniem człowieka i  dietetyką.

Studia trwają dwa semestry   (1 rok).  Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym – zaocznym i rozpoczynają się w semestrze zimowym.

Program studiów obejmuje  175 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, seminariów dyplomowych i zajęć projektowych oraz komputerowych.

Zajęcia odbywają w wybrane piątki (w godzinach 16.00 – 20.00) oraz w ramach spotkań sobotnio - niedzielnych (godz. 9.00-20.00).

Zajęcia prowadzone są przez profesorów, wykładowców z tytułem doktora oraz lekarzy medycyny.

Program studiów jest szeroki i obejmuje przedmioty:

- związanych z chemią żywności, toksykologią i prawem żywnościowym; 

- związane z wiedzą o zdrowiu: zarys chorób dietozależnych, budowa i funkcje przewodu pokarmowego;

- związane z dietetyką: żywienie człowieka zdrowego i promocja właściwych wzorców żywieniowych, dietetyka w wybranych chorobach wewnętrznych i metabolicznych (w tym układanie diet i poradnictwo żywieniowe z użyciem programów komputerowymi), zasady żywienia zbiorowego;

- związanych z jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych oraz projektowaniem  w gastronomii i opracowywaniem prozdrowotnych produktów żywieniowych.

Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych według wzoru ustalonego przez  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ZAPRASZAMY DO PODJĘCIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 Żywienie człowieka i dietoterapia - opis kierunku studiów  

 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019