Uczelnia jest członkiem następujących Klastrów:

  • Lubuskiego Klastra Energetyki Odnawialnej i Efektywności Energetycznej (Uczelnia jest założycielem tego Klastra) - siedziba w Sulechowie;
  • Lubuskiego Klastra Przedsiębiorczości i Turystyki - siedziba w Świebodzinie;
  • Lubuskiego Klastra Spożywczego (w rejestracji).
Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019