Informacje ogólne 

 

Czas trwania nauki 2 semestry
Liczba godzin 200 Liczba ECTS 30
Termin rozpoczęcia studiów październik  2017
Terminy zajęć

Zajęcia rozpoczynają się 7 października i odbywać się  będą w soboty (10 zjazdów w semestrze po 10 godzin).

Termin składania dokumentów do 29 września 2017
Wymagania

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych.

Zasady naboru

Przyjęcie na studia odbywa się po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie kompletu dokumentów (podanie do pobrania poniżej).

Minimalna liczba słuchaczy – 12 osób, maksymalna - 24 osób

Opłata rekrutacyjna wynosi  70 zł.

Koszt studiów

W zależności od liczby słuchaczy całkowity koszt studiów będzie wynosił od 2 600 zł (przy maksymalnej liczbie słuchaczy) do 3 800 zł (przy minimalnej liczbie słuchaczy).

Opłaty semestralne odpowiednio: 1 300 zł do 1 900 zł

Świadectwo ukończenia nauki

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Jednostka prowadząca Instytut Administracji i Turystyki
Nadzór merytoryczny doc. dr Andrzej Łączak

Rekrutacja i obsługa słuchaczy studiów

mgr Joanna Socha

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie, Dziekanat – pokój nr 10A

ul. Armii Krajowej 51

66-100 Sulechów

tel. 068 3528307 , Fax. 0683528308, e-mail: j.sochaTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Sekretariat studiów

mgr Małgorzata Bielawska

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie, Instytut Administracji i Turystyki

ul. Armii Krajowej 48

66-100 Sulechów

tel. 068 3528404 , fax. 0683528538, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Kierownik studiów

dr inż. Stanisław Pryputniewicz

tel. 068 3528306, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Obecnie obserwujemy bardzo szybkie zmiany prawne i organizacyjne we wszystkich obszarach funkcjonowania państwa i społeczności lokalnych. Celem studiów jest uzupełnienie wiedzy i doskonalenie umiejętności osób pracujących lub zamierzających pracować w administracji publicznej oraz podniesienie kompetencji tych, którzy zamierzają ubiegać się o wyższe stanowiska. Studia przeznaczone są również dla pracowników instytucji prywatnych zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zasad funkcjonowania współczesnej administracji.

 

Sylwetka absolwenta

Po ukończeniu studiów słuchacze nabędą rozszerzoną i aktualną wiedzę z zakresu funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej oraz udoskonalą umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej w różnych rodzajach administracji publicznej oraz do stosowania prawa w instytucjach niepublicznych.

 

 

Załączniki:
Pobierz plik (2. Cel studiów. Sylwetka absolwenta.pdf)Cel studiów[ ]172 kB
Pobierz plik (3. Efekty kształcenia.pdf)Efekty kształcenia[ ]193 kB
Pobierz plik (Ramowy program studiów.pdf)Ramowy program studiów[ ]184 kB
Pobierz plik (5. Szczegółowe zagadnienia.pdf)Szczegółowe zagadnienia[ ]166 kB
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018