Biura Karier są jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych w wielu krajach Unii Europejskiej oraz w USA. Instytucje te działają od wielu lat, zaś ich liczebny rozwój związany jest ściśle z funkcjonowaniem uczelni wyższych w warunkach gospodarki rynkowej. Biura Karier świadczą usługi w zakresie wyboru drogi zawodowej przez studentów, prowadzą poradnictwo zawodowe, gromadzą oferty pracy, informacje o pracodawcach oraz sytuacji na rynku pracy.

Z ich pomocy korzystają studenci, którzy szukają zatrudnienia, pracodawcy poszukujący kandydatów na miejsca pracy, uczelnie, które często dzięki danym uzyskiwanym z biur modyfikują programy kształcenia, a tym samym dostosowują je do realnych i zmiennych potrzeb rynku pracy wychodząc naprzeciw potrzebie dostosowania kwalifikacji potencjalnych kandydatów do pracy.

W wyniku szybkich zmian ekonomicznych związanych z przejściem do gospodarki wolnorynkowej oraz ze względu na wzrastającą liczbę studentów zaistniała w Polsce potrzeba powołania biur karier. Potrzebna jest instytucja mogąca ułatwić studentom i absolwentom poruszanie się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy i wejście w aktywne życie zawodowe.

Wobec szybko rozwijającego się rynku pracy, PWSZ w Sulechowie poszerzyła swoją strukturę o Biuro Karier. Rolą biur karier jest więc pomoc absolwentowi, studentowi, w efektywnym poruszaniu się po rynku pracy. Biura takie powinny zaprezentować absolwentom i studentom "ABC" rynku pracy. Celem tej inicjatywy jest pomoc w znalezieniu zatrudnienia. Komórka ta stanowi pewną platformę informacyjną, ogniwo łączące studentów oraz absolwentów Uczelni z pracodawcami zarówno regionu, w którym działa, jak i całego kraju.

Biuro zapewnia dostęp do informacji o rynku pracy i jego aktualnych wymaganiach, a także procedurach rekrutacyjnych pracodawców w regionie, prowadzi zapisy do bazy danych studentów poszukujących pracy i gotowych do podjęcia stażu czy praktyki. Gromadzi informacje o kursach, które mogą zwiększyć wartość przyszłego pracownika na rynku: językowych, zawodowych, studiach podyplomowych, stypendiach itp. Korzystamy z doświadczeń i uczymy się od funkcjonujących od wielu lat biur karier. W przyszłości chcemy rozpowszechniać informacje na temat perspektyw rozwoju zawodowego oraz wszelkie informacje pomocne dla studentów i absolwentów.

Liczba studentów i absolwentów korzystających z ich usług świadczy o popularności biur karier. Młodym ludziom opuszczającym mury uczelni bardzo często brakuje orientacji odnośnie wymagań stawianych przez pracodawców potencjalnym pracownikom, rynku pracy, jak również sposobów szukania pracy. Tę wiedzę dostarczają absolwentom właśnie doradcy zawodowi zatrudnieni w biurach karier. Zdając sobie sprawę z niełatwej sytuacji na rynku życzymy, aby każdy student i absolwent w sposób płynny umiał odnaleźć się w trudnych realiach rynku pracy.

Celem Biura Karier w PWSZ w Sulechowie jest pomoc studentom i absolwentom naszej Uczelni
w rozwiązywaniu wszelkich problemów związanych z poszukiwaniem pracy i planowaniem swojej kariery zawodowej. Zadanie to jest realizowane poprzez:

  1. gromadzenie informacji o firmach funkcjonujących na rynku pracy i możliwościach zatrudnienia w nich studentów PWSZ
  2. gromadzenie informacji na temat studiów podyplomowych, kursów specjalistycznych, fundacji stypendialnych
  3. tworzenie i ciągłe poszerzanie informacji o wolnych miejscach pracy
  4. przygotowanie studentów do rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcami
  5. udzielanie informacji na temat praktyk, staży zawodowych
  6. prowadzenie szkoleń doskonalących kompetencje interpersonalne

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), art. 13 a: "Uczelnia monitoruje kariery zawodowe swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów." PWSZ bada losy absolwentów poniżej pierwszy, wstępny formularz dla absolwentów.  

Kontakt

Biuro Karier pok. 10

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Ul. Armii Krajowej 51

66 – 100 Sulechów

tel:  68 352 83 09 - mgr Agnieszka Dryło 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

adres strony:  http://www.pwsz.sulechow.pl/studenci/biuro-karier

 

Godziny przyjęć:

poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00

 

Oferta dla studentów i absolwentów

Szukasz pracy? Chcesz zaplanować swoją karierę? Chcesz poznać swój potencjał zawodowy?

Przyjdź, zadzwoń, napisz !

W naszym Biurze Karier możesz:

• spotkać się indywidualnie z doradcą zawodowym;

• uzyskać bezpłatne  informatory i poradniki dla poszukujących pracy;

• brać udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach;

• znaleźć informację o realiach rynku pracy, o możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

• wyszukać  interesujące Cię propozycje pracy, staży, warsztatów, praktyk;

Proponujemy wsparcie, które pomoże Ci :

• świadomie pokierować własnym rozwojem zawodowym, określić swoje możliwości i predyspozycje;

• zapoznać się z procedurami selekcyjnymi stosowanymi przez pracodawców;

• opanować sztukę tworzenia dokumentów aplikacyjnych – CV i Listu Motywacyjnego;

• przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018