PROJEKT:
"Adaptacja budynków administracyjno - biurowych na Domy Studenta PWSZ w Sulechowie"

realizowany w ramach:
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) i współfinansowany (74.99%) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZPORREU

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Dla studentów zamieszkałych poza Sulechowem, którym codzienny dojazd do uczelni uniemożliwia studiowanie zapewniamy miejsce w nowych domach studenta w komfortowo wyposażonych pokojach w segmentach dwupokojowych i jednopokojowych.  W każdym z segmentów znajdują się dwa pokoje 2-osobowe, wspólna kuchnia i łazienka. Pokoje są w pełni umeblowane (biurko, krzesła, tapczaniki, szafa, półki i lampki nocne), zainstalowane są w nich gniazda sieci telewizyjnej i internetowej. W kuchniach znajdują się zlewozmywaki, szafki dla każdego z mieszkańców segmentu, lodówki, stoły, taborety i czajniki elektryczne. Każdy z segmentów jest opomiarowany (woda, prąd, ogrzewanie).  W akademikach, na każdym piętrze znajdują się też kuchnie ogólnodostępne dla mieszkańców danego piętra (wyposażone w kuchenki elektryczne, szafki, stoły), w których mieszkańcy mogą przygotować sobie posiłki.  Na każdym piętrze znajduje się pralnia wyposażona w pralko-suszarkę, a także suszarka.  Na parterze akademików znajdują się sale telewizyjno-komputerowe. Ponadto na parterze tego budynku znajduje się siłownia i sala fitnes, z których korzystają mieszkańcy akademików.  Każdy z akademików posiada na zewnątrz 7 kamer, które gwarantują bezpieczeństwo mieszkańców. W obydwu domach studenta zastosowano system klucza (student otwiera tym kluczem dwoje drzwi wejściowych do budynku, drzwi do segmentu oraz drzwi do swojego pokoju).

W październiku 2005 roku został oddany do użytku nowy Dom Studenta, w którym do dyspozycji jest 99 miejsc, a w lutym 2006 następny na 96 miejsc.
Domy Studenta znajdują się na ulicy Prostej 7A i 7B.

W pierwszym akademiku do dyspozycji studentów oddano 23 segmenty dwupokojowe, 3 segmenty jednopokojowe, a także znajdujący się na parterze segment, przystosowany dla osoby niepełnosprawnej.
W drugim akademiku znajdują się 24 segmenty dwupokojowe.
W każdym z segmentów znajdują się dwa pokoje 2-osobowe, wspólna kuchnia i łazienka.
Pokoje są w pełni umeblowane (biurko, krzesła, tapczaniki, szafa, półki i lampki nocne), zainstalowane są gniazda sieci telewizyjnej i internetowej.
W kuchniach znajdują się zlewozmywaki, szafki dla każdego z mieszkańców segmentu, lodówki, stoły, taborety i czajniki elektryczne.
Każdy z segmentów jest opomiarowany (woda, prąd, ogrzewanie).

W akademikach, na każdym piętrze znajdują się też kuchnie ogólnodostępne dla mieszkańców danego piętra (wyposażone w kuchenki elektryczne, szafki, stoły), w których mieszkańcy mogą przygotować sobie posiłki.
Na każdym piętrze znajduje się pralnia wyposażona w pralko-suszarkę, a także suszarka.
Na parterze akademików znajdują się sale telewizyjne.
O miejsce w akademiku mogą ubiegać się studenci zamiejscowi, po udokumentowaniu sytuacji materialnej.

Opłaty za akademik zgodnie z Zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. wynoszą: 230,00 zł + M w Sulechowie i 200,00 zł +M w Kasku (gdzie M - miesięczna opłata za media).

Opłaty należy wnosić w terminie do ostatniego dnia danego miesiąca na swoje indywidualne konto. Informacje na temat numeru konta można sprawdzić w systemie Dziekanat.

Za opóźnienia we wnoszeniu należnych opłat Uniwersytet Zielonogórski może pobierać odsetki w wysokości równej czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego NBP.

1. Dom Studenta w Sulechowie, ul. Prosta 7 B,
2. Dom Studenta w Kalsku nr73 ,
3. Telefon kontaktowy do Kierownika DS. 68 352 84 84 ( poniedziałek i wtorek w godz. od 7,00 do godz. 15,00 , środa od godz.7,00 do godz. 11,00)

Strona główna Uniwersytetu Zielonogórskiego

Adres

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

tel: 68 352 83 02

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018