Studenci TURYSTYKI I REKREACJI III roku!
Można już odbierać skierowania na praktykę wraz z 1 egzemplarzem porozumienia w pokoju nr 9 w budynku A w Sulechowie.

Nie dotyczy to osób, które wnioskowały o zwolnienie z praktyki. 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018