Szkolenia antykorupcyjne na platformie e-learningowej Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Centralne Biuro Antykorupcyjne w ramach projektu „Rozwój systemu szkoleń antykorupcyjnych” realizowanego przy dofinansowaniu środków Komisji Europejskiej uruchomiło internetową platformę e-learningową zawierającą szkolenia antykorupcyjne dedykowane pracownikom administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom oraz studentom i młodzieży.

Przedstawione treści zostały podzielone na trzy moduły tematyczne: korupcja w administracji publicznej, korupcja w biznesie, przeciwdziałanie korupcji.Każdy moduł został uzupełniony szeregiem praktycznych przykładów, wskazówek i zasad postępowania w przypadku zaistnienia korupcji. Każdy blok tematyczny zakończony jest testem wiedzy, którego pomyślne zaliczenie skutkuje otrzymaniem stosownego certyfikatu.

Platforma e-learning dostępna jest pod adresem http://szkolenia-antykorupcyjne.edu.pl, za pośrednictwem stron internetowych www.cba.gov.pl oraz http://antykorupcja.gov.pl/.

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018