12 listopada

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 listopada 2018 r. o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej dzień 12 listopada 2018 roku jest dla pracowników i studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego dniem wolnym od pracy i zajęć dydaktycznych (z wyłączeniem portierów).

 

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018