Studenci III roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiazani są złożyć indeks wraz z kartą okresowych osiągnieć studenta do Dziekanatu najpóźniej 7 dni (roboczych) przed planowanym terminem obrony.

Adres

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie

ul. Armii Krajowej 51
66-100 Sulechów

tel: 68 352 83 02

Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018