Drodzy Studenci!

 

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłaszania się chętnych studentów/studentek do działania w Studenckiej Komisji Wyborczej.

 

Kto może się zgłosić?

1.      każda osoba posiadająca status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego;

2.      student, który nie jest członkiem organów Samorządu Studenckiego tzn. Parlamentu Studenckiego, Rady Mieszkańców, Studenckiej Komisji Rewizyjnej.

 

Do najważniejszych zadań członków Studenckiej Komisji Wyborczej należy:

1.      przyjmowanie i weryfikacja kandydatur do organów Samorządu Studenckiego oraz do organów wyborczych i kolegialnych Uczelni pod względem formalnym;

2.      przygotowanie kart wyborczych i list wyborców;

3.      przeprowadzenie wyborów do organów wyborczych oraz kolegialnych na Uczelni;

4.      czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów;

5.      ustalenie i ogłoszenie kalendarza wyborczego.

 

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą poniższego formularza do 10 maja br. do godziny 24:00.

https://docs.google.com/forms/d/1KKXZDrn2M9XbTupBuvFDhnDsY8Y29x9AfDNY1k5hjkM

 

Z osobami, które zgłosiły swoją chęć działania w Studenckiej Komisji Wyborczej skontaktujemy się telefonicznie.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019