POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

W związku z § 3 ust 2 Regulaminu dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2020 r.), uprzejmie informujemy, iż student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora - po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu, wydrukowany i podpisany wniosek zobowiązany jest wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra wraz z oryginałami załączników.

 

UWAGA! DZIEKANAT NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ WNIOSKÓW!!!

 

Więcej informacji na stronie www.dss.uz.zgora.pl oraz pod telefonem 68 328 31 83.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019