KSZTAŁCENIE W FORMIE BEZPOŚREDNIEJ I ZDALNEJ

Na stronach Katedr w załączniku został zamieszczony szczegółowy wykaz przedmiotów, które będą realizowane w semestrze zimowym 2020/2021 w formie bezpośredniej. Pozostałe zajęcia wynikające z programów studiów zostaną przeprowadzone w formie zdalnej. Prosimy o zapoznanie się z załącznikami.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019