TURYSTYKA I REKREACJA – REKRUTACJA 2020/2021

18 lat, 1627 Absolwentów, 39600 godzin dydaktycznych, kilkudziesięciu Wykładowców, kolokwia i egzaminy, kursy i seminaria, wyjazdy studyjne i obozy, zajęcia teoretyczne i praktyczne, warsztaty i laboratoria, przewodnictwo i pilotaż, hotele i targi…
Ze żalem opuszczamy gościnne sulechowskie progi i pełni nadziei wkraczamy do zielonogórskiej części Uniwersytetu.
Od roku akademickiego 2020/2021 rekrutujemy na Wydziale Nauk Biologicznych, którego stajemy się częścią.

Wszystkie informacje o kierunku znajdziecie pod adresem:
http://wnb.uz.zgora.pl/pl/turystyka-i-rekreacja/

a o rekrutacji tutaj:
http://rekrutacja.uz.zgora.pl/kierunek/turystyka-i-rekreacja/

#turystykairekracja #akcjaprzeprowadzka #studiujwzielonejgórze #wnb #uz #wydziałnaukbiolgicznych #turystykairekreacja #idzienowe

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019