KOMUNIKAT

Zajęcia do końca roku akademickiego będą odbywać się w formie zdalnej. W sytuacji dokończenia zajęć na ostatnich latach kształcenia w pojedynczych przypadkach (pojedyncze przedmioty – realizacja kilku godzin) w sposób tradycyjny, studenci zostaną poinformowani o tym fakcie indywidualnie. Informacja zostanie przekazana na adresy e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiającym przygotowanie się do uczestnictwa w zajęciach.
Sesja zaliczeniowa i egzaminacyjna na Uniwersytecie Zielonogórskim odbywać się będzie w formie zdalnej.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019