Lubuski Fundusz Pożyczkowy działający w strukturze Agencji Rozwoju Regionalnego i Biuro Karier UZ zapraszają do wzięcia udziału w telefonicznych konsultacjach z zakresu wsparcia finansowego studentów na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz dla studentów i absolwentów prowadzących swoje firmy.

Szczegółowe informacje i zapisy znajdują się w TYM ( http://www.bk.uz.zgora.pl/index.php?warsztaty )miejscu.

 

 

Pomoc materialna dla studentów 

http://www.dss.uz.zgora.pl/

 

 

W związku z § 12 Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego

(załącznik do zarządzenia nr 52 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2020 r.),

uprzejmie informujemy,

iż ustalony zgodnie z § 23 ust. 8 Regulaminu

próg dochodowy w roku akademickim 2020/2021

wynosi 1649,01 zł.

 

Studenci, którzy będą chcieli zgłosić nieprawidłowości dotyczące realizacji zajęć zdalnych mogą to zrobić poprzez poniższy link:
https://docs.google.com/forms/d/1p44L5Q83nF4DjbAlPvFOwFKMQTPV-tYFCMWBN0V4cUU/viewform?edit_requested=true

 

 

PRAKTYKI

Od 01.11.2020 r. wszystkie sprawy związane ze studenckimi praktykami zawodowymi należy kierować do Małgorzaty Bielawskiej.

Kontakt:

68 352 84 04 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

pokój 323 AS-52

 

 

Legitymacje

Legitymacje pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności przedłużania ich ważności!

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności. Przepis ten ma zastosowanie również do legitymacji, które utraciły ważność w okresie 30 dni poprzedzających ograniczenie lub zawieszenie funkcjonowania uczelni.

 

Obsługa studentów

Informujemy, że do odwołania obsługa studentów będzie odbywać się tylko i wyłącznie poprzez kontakt mailowy i telefoniczny.

Jedynym wyjątkiem wpuszczenia studentów do budynku jest odbiór i przedłużenie legitymacji studenckich. Jest on możliwy tylko i wyłącznie po uprzednim umówieniu się telefonicznym! Poprzedni harmonogram odbioru i przedłużania legitymacji już nie obowiązuje!

Dziekanat czynny jest w godzinach 7.00-13.00 od poniedziałku do piątku. W soboty Dziekanat jest nieczynny!

 

Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 dostępne są na stronie:

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

 

POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW

W związku z § 3 ust 2 Regulaminu dla studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego (załącznik nr 129 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 24 września 2020 r.), uprzejmie informujemy, iż student ubiegający się o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora - po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej na indywidualnym koncie w studenckim module www dostępnym na stronie Uniwersytetu, wydrukowany i podpisany wniosek zobowiązany jest wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Uniwersytet Zielonogórski - Dział Spraw Studenckich, al. Wojska Polskiego 69, 65-762 Zielona Góra wraz z oryginałami załączników.

 

UWAGA! DZIEKANAT NIE BĘDZIE PRZYJMOWAŁ WNIOSKÓW!!!

 

Więcej informacji na stronie www.dss.uz.zgora.pl oraz pod telefonem 68 328 31 83.

 

ZMIANA STUDENCKICH ADRESÓW E-MAIL

Od dnia 21.09.2020 adresy e-mail studentów przechowywane w systemie Dziekanat i wykorzystywane do komunikacji na przykład poprzez system wiadomości w PracNet lub poprzez e-indeks zostały zamienione na adresy postaci Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Każdy student posiada taki adres.

Stosowne informacje znajdują się na głównej stronie używanego przez studentów systemu StudNet (https://student.uz.zgora.pl/) pod przyciskiem "Dowiedz się jak korzystać z poczty".

 

INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Filii Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie

 1. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się 01.10.2020 r. o godz. 11:00 w formie transmisji internetowej. Studenci mają możliwość uczestniczenia w tym wydarzeniu w formie zdalnej poprzez stronę internetową Uniwersytetu Zielonogórskiego https://www.uz.zgora.pl.
 2. Wszystkie ważne i bieżące informacje zamieszczane są na stronie Filii http://www.wzs.uz.zgora.pl/.
 3. Spotkanie informacyjne dla studentów I roku odbędzie się po zakończeniu rekrutacji – w październiku (termin zostanie podany na stronie internetowej Filii).
 4. Plan zajęć dostępny jest na stronie http://www.plan.uz.zgora.pl/.
 5. Obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP odbędzie się on-line (o terminie zostaną Państwo poinformowani).
 6. Na stronie Działu Spraw Studenckich http://www.dss.uz.zgora.pl/ znajdują się informacje dotyczące m.in. pomocy materialnej dla studentów, dobrowolnego ubezpieczenia NNW.
 7. Każdy student posiada konto założone w systemie StudNet (https://student.uz.zgora.pl/). Instrukcja logowania: https://student.uz.zgora.pl/studnet_instrukcja.pdf.
 8. Wszelkie opłaty należy dokonywać przelewem. Numer konta i kwoty opłat widoczne są na indywidulanym koncie studenta.
 9. Obsługa studentów odbywa się w Dziekanacie (pokój nr 10) od poniedziałku do piątku w godzinach 10.30-13.30 (dyżury na zjazdach).
 10. Legitymacje wydawane są w Dziekanacie. Opłata za legitymację wynosi 22 zł. Numer konta znajduje się na indywidualnym koncie studenta. Dowód wpłaty za legitymację należy okazać przy odbiorze legitymacji.
 11. Oryginały nadesłanych dokumentów można odbierać w Dziekanacie.
 12. Od 1.10. należy zgłosić się do Dziekanatu z dowodem osobistym celem sprawdzenia poprawności wpisanych do systemu danych oraz podpisania ślubowania.
 13. Na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć, zaliczeń przedmiotów oraz innych form pracy Uczelnia udostępnia konto w systemie G-Suit.
 14. Każdy student UZ ma założone konto w systemie G-Suite. Identyfikatorem studenta w domenie jest Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Informacji o zajęciach prowadzonych w formie zdalnej udzielają właściwe dla danego kierunku Katedry.

 

REKRUTACJA NA STUDIA OD 1 CZERWCA 2020 R.

 1 czerwca 2020 roku rozpoczyna się elektroniczna rejestracja na studia. Dokładny kalendarz rekrutacji (termin zakończenia rejestracji elektronicznej, terminy egzaminów oraz składania dokumentów oraz w jakiej formie będzie się to odbywać) ogłoszony zostanie najpóźniej do końca maja br.

W związku z ogłoszoną informacją Ministra Edukacji Narodowej o przesunięciu egzaminów maturalnych informujemy, że Uniwersytet Zielonogórski dołoży wszelkich starań, aby tegoroczni maturzyści nie byli poszkodowani w rekrutacji na studia.

 

beznazwy

 

Opłaty za studia

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego informuje, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia przez uczelnie poboru opłat za studia, ustalone zostają w Uniwersytecie Zielonogórskim nowe terminy wnoszenia opłat za studia:

1) dla kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym:
a) w przypadku systemu 4 rat - każda rata po 25% opłaty za semestr studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25 października, 25 listopada i 27 grudnia za semestr zimowy oraz do 25 lutego, 25 czerwca, 25 lipca, 25 sierpnia za semestr letni;
b) w przypadku systemu 2 rat - pierwsza rata: 50% opłaty za semestr studiów płacona do 25 września za semestr zimowy oraz do 25 lutego za semestr letni, druga rata: 48% opłaty za semestr studiów (rabat 2%) płacona w terminach do 25 listopada za semestr zimowy oraz do 25 lipca za semestr letni;

2) dla kierunków studiów z rocznym okresem zaliczeniowym:
a) w przypadku systemu 8 rat - każda rata po 12,5% opłaty za rok studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25 października, 25 listopada, 27 grudnia, 25 lutego, 25 czerwca, 25 lipca oraz 25 sierpnia;
b) w przypadku systemu 4 rat - każda rata po 25% opłaty za rok studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25 listopada, 25 lutego, 25 lipca.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019