TERMINY EGZAMINÓW

 

Uwaga studenci! Na stronie www.wzs.uz.zgora.pl/studenci/dziekanat/terminy-egzaminow dostępne są harmonogramy egzaminów obowiązujące w tegorocznej sesji.

 

 

 

 

Rektor i Parlament Studencki zapraszają do udziału w konkursie

AKCJA EWALUACJA – OCEŃ BELFRA

 

Na UZ rozpoczyna się XII edycja ewaluacji. Ocena prowadzących zajęcia dokonywana jest przez studentów i doktorantów po zakończeniu zajęć. Studencka ocena prowadzących zajęcia będzie uwzględniana przy okresowej ocenie nauczycieli akademickich. Raporty z ewaluacji procesu kształcenia, zarówno oceny prowadzącego zajęcia, jak i zadowolenia z warunków studiowania opracowuje Lubuski Ośrodek Badań Społecznych. Następnie są one publikowane na stronie Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

 

Ankieta zostanie udostępniona studentom i doktorantom od 27 stycznia 2020 r. do 29 lutego 2020 r. 

 

Biorąc udział w ankiecie, jednocześnie bierzecie udział konkursie. Możecie wygrać dla siebie jedną z trzech kart podarunkowych o wartości 500 zł lub Dzień Rektorski dla swojego wydziału!

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wydziałowej i indywidualnej.

Kategoria I (wydziałowa) - przeprowadzany w grupach zgodnych z liczbą studentów poszczególnych jednostek (Filia UZ w Sulechowie, Wydział Artystyczny, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Nauk Biologicznych).

W konkursie wydziałowym nagrodzony zostanie każdy wydział, który zwycięży w swojej grupie. Liczy się liczba studentów, którzy wezmą udział i wypełnią przynajmniej jedną ankietę.

Kategoria II (indywidualna) - udział biorą wszyscy studenci – osoby uprawnione do wypełnienia ankiety prowadzącego zajęcia.

 

ZASADY: Uczestnik, który chce wziąć udział w konkursie powinien wylosować token dostępu do systemu ankietowego, zgodnie z zasadami przyjętymi na wydziale, wypełnić dowolną liczbę ankiet oceny prowadzącego zajęcia wygenerowanych przez system ankietowy. Należy pamiętać o zachowaniu tokenu, aby wziąć udział w losowaniu nagród rzeczowych!

Logowanie do zewnętrznego systemu (co gwarantuje anonimowość ankiet)  następuje przy użyciu losowo wybranego tokenu. Informacje o tokenach znajdują się  dziekanatach poszczególnych wydziałów UZ. 

 

Link do systemu: http://ankiety.uz.zgora.pl/pracownik

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

 

 

Uwaga dla studentów Administracji III roku oraz studentów Turystyki i Rekreacji III roku!

Informujemy, że dokumenty związane z praktyką zawodową należy dostarczyć najpóźniej 15.01.2020 r. do pokoju nr 9 w budynku AS-50 w Sulechowie.

Na stronie http://www.wzs.uz.zgora.pl/dziekanatmenu/praktyki-zawodowe znajdują się dokumenty związane z praktykami zawodowymi. Należy zapoznać się z Regulaminem praktyk zawodowych z 2019 r., gdyż pojawiły się zmiany (m. in. do Porozumienia konieczne jest dołączenie Umowy powierzenia danych osobowych). Zarówno Porozumienie, jak i Umowę powierzenia danych osobowych należy dostarczyć w 2 egzemplarzach najpierw podpisanych przez pracodawcę!

Sylabusy praktyk zawodowych znajdują się na stronie https://webapps.uz.zgora.pl/syl/.

Kontakt:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

tel. 68 352 83 06

 

Uwaga studenci!

Informujemy, że termin składania prac dyplomowych dla studiów inżynierskich upływa 15.02.2020 r.

 


Aplikacja StudentUZ

Zachęcamy do korzystania z aplikacji StudentUZ. Ułatwia ona zorientowanie się w strukturach uczelni, w możliwości uczestniczenia w zajęciach dodatkowych zarówno naukowych, jak i sportowych, wyjazdach na inne uczelnie w kraju i zagranicą, a także zapoznania się z organizacjami studenckimi działającymi na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dzięki niej można łatwo dotrzeć do poszukiwanych miejsc na uniwersyteckich kampusach oraz sprawdzić plan zajęć. Aplikacja umożliwia śledzenie na bieżąco studenckiego serwisu informacyjnego i ważnych komunikatów.

Pobierz aplikację StudentUZ z Google Play lub AppStore i sprawdź jak łatwo odnajdziesz się w murach uczelni.