UWAGA!!!

Przedłuża się zawieszenie funkcjonowania uczelni do dnia 26 kwietnia 2020 r.

Wszystkie wydane wcześniej postawienia Zespołu Antykryzysowego zawarte w Komunikatach zostają utrzymane w mocy.

ZAWIESZENIE PRAKTYK DO 26 KWIETNIA 2020 R.

 Informujemy, że w związku z zawieszeniem realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów, objętych programami studiów, zawieszona do 26 kwietnia 2020 r. jest także realizacja obowiązkowych studenckich praktyk zawodowych określonych w programach studiów, z obowiązkiem ich odbycia w innym terminie.

 

 

Informujemy, że do 26 kwietnia 2020 r. obsługa studentów będzie odbywać się tylko i wyłącznie poprzez kontakt mailowy i telefoniczny.

 

Opłaty za studia

Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego informuje, że zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia przez uczelnie poboru opłat za studia, ustalone zostają w Uniwersytecie Zielonogórskim nowe terminy wnoszenia opłat za studia:

1) dla kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym:
a) w przypadku systemu 4 rat - każda rata po 25% opłaty za semestr studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25 października, 25 listopada i 27 grudnia za semestr zimowy oraz do 25 lutego, 25 czerwca, 25 lipca, 25 sierpnia za semestr letni;
b) w przypadku systemu 2 rat - pierwsza rata: 50% opłaty za semestr studiów płacona do 25 września za semestr zimowy oraz do 25 lutego za semestr letni, druga rata: 48% opłaty za semestr studiów (rabat 2%) płacona w terminach do 25 listopada za semestr zimowy oraz do 25 lipca za semestr letni;

2) dla kierunków studiów z rocznym okresem zaliczeniowym:
a) w przypadku systemu 8 rat - każda rata po 12,5% opłaty za rok studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25 października, 25 listopada, 27 grudnia, 25 lutego, 25 czerwca, 25 lipca oraz 25 sierpnia;
b) w przypadku systemu 4 rat - każda rata po 25% opłaty za rok studiów, płacona w terminach do: 25 września, 25 listopada, 25 lutego, 25 lipca.

 

  

Dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych

Zgodnie z komunikatem Rektora UZ z 07.04.2020 r., ustanawia się dzień wolny od pracy i zajęć dydaktycznych 10.04.2020 r. (z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowisku portiera).

 

 

Zagrożenie epidemiologiczne SARS-CoV-2

Komunikaty w sprawie zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 dostępne są na stronie: 

https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2 

  

UWAGA!!!

Komunikat Zespołu Antykryzysowego Uniwersytetu Zielonogórskiego dotyczący odwołania wszystkich form zajęć dydaktycznych, kulturalnych i sportowych na UZ:

 1. Z dniem 11 marca br. od godz. 11.00 odwołuje się wszystkie formy zajęć dydaktycznych.

2. Z dniem 11 marca br. od godz. 11.00 odwołuje się również wszystkie formy zajęć kulturalnych
i sportowych.
3. Wykłady dla studentów zostaną, w miarę możliwości, udostępnione w formie elektronicznej.

 Więcej na: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?komunikat-w-sprawie-sarscov-2

 

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019