Wzorem lat ubiegłych zapraszamy Was serdecznie na do udziału w wydarzeniu "Gra o Karierę - Biura Karier dla Ciebie".

 

W dniach 17-21 maja 2021 r. macie szansę skorzystać z ciekawych webinarów, warsztatów, konsultacji oraz szkoleń w formie on-line  – sami zadecydujcie w czym chcecie wziąć udział.

 

Harmonogram i linki do zapisów znajdują się na stronie:www.bk.uz.zgora.pl

 

 

 

W tym roku chcemy szczególnie zwrócić uwagę na aktywizację zawodową osób ze szczególnymi potrzebami - studentów z niepełnosprawnościami.

 

Zapraszamy Was do skorzystania z przygotowanej dla Was oferty."

 

 

Drodzy Studenci,

w czerwcu swoje sprawy związane z tokiem studiów będziecie załatwiać w Biurze Obsługi Studenta (BOS-ie), które zastąpi dotychczasowy Dziekanat. Tam uzyskacie wszelkie potrzebne zaświadczenia, przedłużycie legitymację, złożycie wszystkie wnioski wnikające z Regulaminu Studiów (np. wniosek o urlop, o warunkowe zaliczenie semestru, o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej), złożycie pracę dyplomową, odbierzecie dyplom ukończenia studiów. Natomiast sprawy świadczeń dla studentów (stypendia, zapomogi, akademiki) będą realizowane poza BOS-ami - w Dziale Spraw Studenckich.

Przewidziano cztery BOS-y, a każdy z nich będzie obsługiwał kilka różnych wydziałów. Celem tej zmiany jest przede wszystkim poprawa jakości obsługi studentów i ujednolicenie zasad prowadzonej dokumentacji oraz większa dostępność do kadry administracyjnej.

BOS-y będą czynne dla studentów od poniedziałku do czwartku oraz w soboty - dla studentów niestacjonarnych i uczestników studiów podyplomowych. Obsługa studentów z Filii w Sulechowie będzie się tam odbywała do końca sesji poprawkowej 2020/2021, a potem w BOS-ie Nr 2.

BOS-y to jest wielka zmiana w zakresie administracyjnej obsługi studentów. Natomiast niezmiennie waszym opiekunem jest Dziekan, a osobą do pierwszego kontaktu działającą w jego imieniu jest Prodziekan. Do niego kierujcie wszelkie wnioski, pytania, problemy związane z Waszym pobytem na uczelni. Oprócz dyżurów na wydziale każdy Prodziekan będzie także dyżurował w gabinecie przy BOS-ie, więc łatwo go znajdziecie. Oczywiście w obecnym czasie pandemii podstawowym sposobem kontaktu jest korespondencja e-mailowa.

Niebawem na stronach internetowych wydziałów w zakładce „Biuro Obsługi Studenta” pojawią się szczegółowe informacje na temat BOS-ów. Zanim to jednak nastąpi wszystko będzie działać według obecnego porządku.

Pierwszą studencką aktywnością związaną z BOS-ami jest konkurs na ich identyfikację wizualną, zachęcam do wzięcia w nim udziału. Na zwycięzcę oprócz satysfakcji, że jego projekt będzie nawigował studentów po Uniwersytecie czeka nagroda 2000zł.

Prof. dr hab. Wojciech Strzyżewski
Rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego

Lista BOS-ów:
 

BOS_1: Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Prawa i Administracji /

budynek A-16 (Kampus B), kolor niebieski;
 

BOS_2: Wydział Mechaniczny, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Artystyczny, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Fizyki i Astronomii / budynek A-8 (Kampus A), kolor zielony;


BOS_3: Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Ekonomii i Zarządzania /

budynek A-2 (Kampus A), kolor fioletowy;
 

BOS_4: Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu / budynek F (ul. Zyty), kolor pomarańczowy.

Załączniki:
Pobierz plik (Intermarche.pdf)Praca dla studentów i uczniów[ ]400 kB

Drodzy Studenci!

 

Parlament Studencki Uniwersytetu Zielonogórskiego zachęca do zgłaszania się chętnych studentów/studentek do działania w Studenckiej Komisji Wyborczej.

 

Kto może się zgłosić?

1.      każda osoba posiadająca status studenta Uniwersytetu Zielonogórskiego;

2.      student, który nie jest członkiem organów Samorządu Studenckiego tzn. Parlamentu Studenckiego, Rady Mieszkańców, Studenckiej Komisji Rewizyjnej.

 

Do najważniejszych zadań członków Studenckiej Komisji Wyborczej należy:

1.      przyjmowanie i weryfikacja kandydatur do organów Samorządu Studenckiego oraz do organów wyborczych i kolegialnych Uczelni pod względem formalnym;

2.      przygotowanie kart wyborczych i list wyborców;

3.      przeprowadzenie wyborów do organów wyborczych oraz kolegialnych na Uczelni;

4.      czuwanie nad prawidłowością przebiegu wyborów;

5.      ustalenie i ogłoszenie kalendarza wyborczego.

 

 

Zgłoszenia:

Zgłoszenia przyjmujemy za pomocą poniższego formularza do 10 maja br. do godziny 24:00.

https://docs.google.com/forms/d/1KKXZDrn2M9XbTupBuvFDhnDsY8Y29x9AfDNY1k5hjkM

 

Z osobami, które zgłosiły swoją chęć działania w Studenckiej Komisji Wyborczej skontaktujemy się telefonicznie.

 

Rusza czwarta edycjia Legii Akademickiej. Link do biuletynu informacyjnego nr 1 na temat Legii Akademickiej dostępny na platformie SWAY:

https://cutt.ly/Biuletyn1

Od 5.03.2021 r. rozpoczęła się rekrutacja, na stronie http://rekrutacja.uz.zgora.pl/rekrutacja-do-legii-akademickiej/ dostępny jest wniosek OCHOTNIKA  w sprawie przyjęcia na zajęcia w części teoretycznej programu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów „Legia Akademicka” wraz z oświadczeniem  RODO.

 

           

 

Ruszył nabór wniosków do projektu dla najwybitniejszych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

 

 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do składania wniosków w ramach projektu wsparcia kreatywności, innowacyjności oraz rozwoju naukowego wybitnych studentów „Najlepsi z najlepszych! 4.0”.

 

Program jest przeznaczony dla studentów studiów I/II stopnia, którzy znają co najmniej jeden język obcy na poziomie nie niższym niż B2 i otrzymali pozytywną opinię na temat dotychczasowej aktywności naukowej.

 

Uczestnicy programu  otrzymają dofinansowanie udziału w międzynarodowych konkursach, zawodach czy konferencjach. Przyznane środki będą mogli przeznaczyć na pokrycie kosztów podróży, opłat wstępnych lub zakup materiałów i aparatury niezbędnej do przygotowania projektów.

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie.

 

Zgłoszenia na obowiązującym formularzu (załącznik nr 1) wraz z kosztorysem (załącznik nr 2), CV (załącznik nr 3) i oświadczeniem uczestnika projektu (załącznik nr 4) można składać do Sekretariatu Prorektora ds. Studenckich do 10 marca drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Ostateczną decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Minister Edukacji i Nauki.

 

Szczegółowe informacje oraz wzory niezbędnych dokumentów dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/projekt-wsparcia-wybitnych-studentow-najlepsi-z-najlepszych-40-rozpoczety?utm_source=Ministerstwo+Edukacji+i+Nauki&utm_medium=biuletyn%40nauka.gov.pl&utm_campaign=Biuletyn+MEiN%2C+19+lutego+2021+r