Wszystkie utworzone kierunki na Uczelni w Sulechowie przygotowywano i przygotowuje się zawsze po przeprowadzeniu bardzo wnikliwej analizy zapotrzebowania na kadrę w naszym regionie. Kierunki tworzone są wspólnie z pracodawcami, podobnie jak przedmioty, tematy i problemy na nich poruszane. I tak:

 • Kierunek Administracja to pierwszy kierunek (specjalność) – uruchomiony w związku z wprowadzoną reformą administracji i koniecznością podniesienia kwalifikacji osób zatrudnianych w administracji naszego województwa. Kierunek ten ukończyło 4955 studentów.
 • Kierunek Ogrodnictwo (wcześniej specjalność Kształtowanie Terenów Zieleni) uruchomiono w związku z koniecznością przeprowadzenia zmian w obszarach wiejskich na terenie naszego województwa, głównie w związku z likwidacją PGR-ów. Ten kierunek ukończyło dotychczas 936 studentów.
 • Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – uruchomiono w związku z potrzebami zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego istniejącymi na terenie naszego województwa. Ten kierunek ukończyło dotychczas 403 osoby.
 • Kierunek Turystyka i Rekreacja – uruchomiono w związku z planowanymi strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu. Kierunek ten ukończyło 1599 osób.
 • Kierunek Energetyka – to najmłodszy kierunek, który uruchomiono aby wzbogacić region w dobrze przygotowaną kadrę, gotową do rozwiązywania aktualnie chyba najważniejszego problemu bezpieczeństwa energetycznego. Dotychczas kierunek ten ukończyło 150 osób.
 • Kierunek Gospodarka i rozwój zrównoważony jest odpowiedzią na najnowsze trendy rozwoju gospodarki, przemysłu i biznesu, związane m in. z coraz większą świadomością społeczeństwa.  

Każdy z tych kierunków, daje wiele możliwości na pracę w różnych obszarach oraz na kontynuację nauki na 2 stopniu studiów. Sprawdź klikając na każdy z nich i wybierz najlepszy dla siebie. 

 

 

"Wszystkie utworzone kierunki na Uczelni w Sulechowie przygotowywano i przygotowuje się zawsze po przeprowadzeniu bardzo wnikliwej analizy zapotrzebowania na kadrę w naszym regionie. Kierunki tworzone są wspólnie z pracodawcami, podobnie jak przedmioty, tematy i problemy na nich poruszane. I tak:

 • Kierunek Administracja to pierwszy kierunek (specjalność) – uruchomiony w związku z wprowadzoną reformą administracji i koniecznością podniesienia kwalifikacji osób zatrudnianych w administracji naszego województwa. Kierunek ten ukończyło 4955 studentów.
 • Kierunek Ogrodnictwo (wcześniej specjalność Kształtowanie Terenów Zieleni) uruchomiono w związku z koniecznością przeprowadzenia zmian w obszarach wiejskich na terenie naszego województwa, głównie w związku z likwidacją PGR-ów. Ten kierunek ukończyło dotychczas 936 studentów.
 • Kierunek Technologia Żywności i Żywienie Człowieka – uruchomiono w związku z potrzebami zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego istniejącymi na terenie naszego województwa. Ten kierunek ukończyło dotychczas 403 osoby.
 • Kierunek Turystyka i Rekreacja – uruchomiono w związku z planowanymi strategicznymi kierunkami rozwoju naszego regionu. Kierunek ten ukończyło 1599 osób.
 • Kierunek Energetyka – to najmłodszy kierunek, który uruchomiono aby wzbogacić region w dobrze przygotowaną kadrę, gotową do rozwiązywania aktualnie chyba najważniejszego problemu bezpieczeństwa energetycznego. Dotychczas kierunek ten ukończyło 150 osób.
 • Kierunek Gospodarka i rozwój zrównoważony jest odpowiedzią na najnowsze trendy rozwoju gospodarki, przemysłu i biznesu, związane m in. z coraz większą świadomością społeczeństwa.  
Wydział Zamiejscowy w Sulechowie Uniwersytetu Zielonogórskiego, ©2018