Analiza mikrobiologiczna mięsa i produktów mięsnych 02 i 09.03.2018


PROGRAM RAMOWY:

Dzień 1

 1. Przywitanie uczestników, przygotowanie do warsztatów.
 2. Wykład: „ Normy wykorzystywane w laboratorium mikrobiologicznym.”
 3. Wykład: „Mięso i produkty mięsne: definicje, podział, etapy produkcji.”
 4. Cześć praktyczna: „Przygotowanie pożywek stosowanych do oznaczania drobnoustrojów w produktach mięsnych.”
 5. Część praktyczna: „Przygotowanie prób do badań zgodnie z obowiązującymi normami. Przygotowanie rozcieńczeń próbek. Posiew na pożywki mikrobiologiczne.”
 6. Część praktyczna: „ Sterylizacja i dezynfekcja pomieszczeń po posiewach mikrobiologicznych.”
 7. Dyskusja oraz pytania do przeprowadzonej części praktycznej.

Dzień 2

 1. Wykład: „ Zasady odczytu posiewów mikrobiologicznych.”
 2. Część praktyczna: „Odczyt wyników posiewów.”
 3. Część praktyczna: „Utylizacja odpadów. Obsługa autoklawu ASL SMS 100.”
 4. Wykład: „Normy i rozporządzenia unijne dotyczące dopuszczalnych limitów drobnoustrojów w produktach mięsnych.”
 5. Wykład: „Drobnoustroje chorobotwórcze występujące w mięsie oraz produktach mięsnych. Przyczyny występowania niepożądanych drobnoustrojów w produktach mięsnych. ”
 6. Dyskusja oraz pytania do przeprowadzonej części praktycznej.

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019