mszlogo

Program kursu Innowacyjne metody kształcenia i samokształcenia

Temat 1

1. Rodzaje grafiki komputerowej.
2. Specyfika grafiki wektorowej.
3. Interfejs programu Inkscape.
4. Rysowanie podstawowych obiektów: prostokąt, wielokąt, gwiazda, owal, spirala. Zmiana ustawień domyślnych.
5. Techniki zaznaczania.
6. Przybliżanie/Oddalanie rysunku – funkcja Zoom.
7. Modyfikacje obiektów: zmiana rozmiaru, obrót, pochylenie.
8. Funkcje edycyjne: kopiowanie, klonowanie, duplikowanie.
9. Tworzenie z podstawowych obiektów prostych rysunków.

Temat 2

1. Rozkład i wyrównywanie obiektów. Grupowanie.
2. Zmiana kolejności.
3. Modele barw. Kontur i wypełnienie.
4. Praca z tekstem. Tekst z cieniem. Wstawianie tekstu na ścieżkę.
5. Specyfika warstw. Praca na warstwach.
6. Zapisywanie plików w dostępnych formatach. Eksportowanie grafiki.

Temat 3

1. Pojęcie ścieżki. Zamiana obiektu i konturu w ścieżkę. Modyfikacja ścieżek.
2. Efekty i ich parametry na przykładzie interpolacji.
3. Operacje logiczne na obiektach: suma, różnica, część wspólna, wykluczenie, podział, rozcięcie ścieżki. Inne operacje wykonywane na ścieżkach: połącz, rozdziel, odsuń do wewnątrz, odsuń na zewnątrz, odsuwanie dynamiczne.
4. Wykorzystanie poznanych funkcji programu do tworzenia złożonych rysunków.

Temat 4 

1. Organizacja rysunku: przyciąganie do siatki, prowadnic i obiektów.
2. Krzywe Beziera – pojęcie i specyfika. Rodzaje węzłów. Dodawanie i usuwanie węzłów. Wyrównywanie węzłów i ich łączenie.
3. Rysowanie odręczne.
4. Tworzenie linii kaligraficznych i pociągnięć pędzlem.
5. Importowanie grafiki.
6. Filtry i efekty. Zastosowanie do obiektów rysowanych w programie oraz do zaimportowanej grafiki.

 

Filia Uniwersytetu Zielonogórskiego w Sulechowie, ©2019